StoryEditorAgrotech Kielce 2024

APV wprowadza nowe pielniki do mechanicznego zwalczania chwastów

Ograniczanie środków chemicznej ochrony roślin utrudnia walkę z chwastami w uprawach konwencjonalnych. Z tego względu rosnącą popularnością cieszą się narzędzia do mechanicznego odchwaszczania, a firma APV wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom rolników prezentując 3 serie pielników – RW, RC oraz HS.
13.03.2024., 06:00h

Rotacyjny pielnik APV RW

Na początek wyjaśnijmy, co oznacza nazwa modelu RW. Jest to skrót z angielskiego rotary weeder, który oznacza pielnik rotacyjny. Narzędzie wyposażone jest w ułożone koncentrycznie zęby o średnicy 6 mm, które tworzą element pielący nazywany gwiazdą. Liczba gwiazd w pielniku zależy od jego szerokości roboczej. Producent informuje, że dostępne są warianty 6-, 9- i 12-metrowe. Poprzednia wersja tego modelu (RH) była dostępna jedynie o szerokości roboczej 6 m. Celem pielnika RW jest napowietrzenie gleby i likwidacja mniejszych chwastów. Warto podkreślić, że kąt natarcia kół gwiazdowych wynosi 90 stopni, ale ich odchylenie w stosunku do kierunku jazdy jest regulowane. Ten rodzaj pielnika sprawdzi się szczególnie w odchwaszczaniu upraw sianych w mulcz, gdzie brona chwastownik szybko zapcha się dużą ilością, leżące na glebie, materii organicznej.

image
Pielniki APV RW przeznaczony jest do mechanicznego zwalczania chwastów w uprawach z dużą ilością reszcztek pożniwnych na powierzchni gleby.
FOTO: Artur Jakubek
image
Gwiazdy w pielniku RW mają delikatne zęby o grubości 6 mm i regulację kąta ustawienia względem kierunku jazdy.
FOTO: Artur Jakubek

Pielnik RC kruszy i napowietrza glebę

Zadaniem pielnika RC (ang. rotary crusher) jest w głównej mierze kruszenie skorupy glebowej oraz napowietrzenie wierzchniej warstwy gleby. Taki zabieg poprawia krzewienie się zbóż. Gwiazda pieląca jest jednolitym elementem ustawionym równolegle do kierunku jazdy bez możliwości regulacji kąta ustawienia.

image
Pielnik APV RC dobrze sprawdzi się na ciązkich glebach.
FOTO: Artur Jakubek

Każde ramie gwiazdy jest tej samej długości, oznacza to, że gwiazdy w pierwszym i drugim rzędzie oddziałują na glebę z taką samą intensywnością. Narzędzie sprawdzać ma się szczególnie dobrze na ciężkich glebach, więc zęby w gwiazdach są zdecydowanie grubsze, solidniejsze i zakończone w kształcie przypominającym wąską łyżeczkę. Producent zaleca zastosowanie pielnika RC w większych roślinach, które są bardziej odporne na czynniki zewnętrzne.

Pielnik rzędowy APV HS

Maszyna zaprojektowana odchwaszczania międzyrzędzi w burakach cukrowych (6 lub 12 rzędów) oraz do pielenia kukurydzy (6 lub 8 rzędów). Sekcje mogą być płynnie przestawiane na ramie ramy, a minimalna szerokość międzyrzędzia wynosi 40 cm. Pielnikiem APV HS można pracować nawet w uprawach, których szerokość międzyrzędzi wynosi 120 cm. W takim przypadku między rzędami roślin pracują obok siebie dwie sekcje roboczej. Taki rozstaw stosuje się np. w Austrii w uprawie dyni.

image
HS to seria pileników marki APV do zwalczania chwastów w uprawach szerokorzędowych.
FOTO: Artur Jakubek

Prowadzenie elementów roboczych między rzędami roślin zapewnia kamera. Funkcję elementów roboczych pełnią – gęsiostopki, kroje podcinające, oraz metalowa gwiazda służąca do nagarniania lub zgarniania ziemi. Zapotrzebowanie na moc 8-rzędowego pielnika HS wynosi około 150 KM. Wpływa na to już sama masa szerokiego narzędzia.

oprac. Bartłomiej Dróżdż

23. maj 2024 22:02