StoryEditor

Nastroje w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży.
25.06.2023., 17:47h

To cykliczne badanie powtarzane co pół roku i prowadzane od czerwca 2014 roku. Jej efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży rolnej (maszyn i urządzeń rolniczych) wśród przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w badaniu.

Ogólna wartość indeksu ponownie nieznacznie spadała i obecnie wynosi -2,50 punktu. Wartość ujemna oznacza, że wśród przedsiębiorców dominują negatywne nastroje i pesymistyczne przewidywania przyszłości. Negatywne nastroje nieznacznie, ale jednak jeszcze się pogłębiają w stosunku do poprzedniego cyklu badania.

image

Niewielki spadek ogólnej wartości indeksu spowodowany jest głównie dwoma aspektami.

FOTO: PIGMiUR

Niewielki spadek ogólnej wartości indeksu spowodowany jest głównie dwoma aspektami. Po pierwsze wzrosła ilość przedsiębiorców, którzy uważają, że sytuacja w branży się zdecydowanie pogorszy. Obecnie niemal 28% respondentów tak właśnie uważa, podczas gdy pół roku temu było to niespełna 12% biorących udział w badaniu. Tym samy zmniejsza się odsetek odpowiedzi przewidujących polepszenie koniunktury w branży. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie pokazuje wykres1.

image

Drugim elementem, który wpłynął negatywnie na wartość indeksu są przewidywania co do sprzedaży we własnych firmach (wykres 2).

FOTO: PIGMiUR

Drugim elementem, który wpłynął negatywnie na wartość indeksu są przewidywania co do sprzedaży we własnych firmach (wykres 2). Obecnie nieco ponad 50% przedsiębiorców przewiduje, że tegoroczne wyniki będą gorsze niż w 2022 roku – to o 5 punków procentowych więcej tego typu odpowiedzi niż pół roku temu.

image

Zapewne na takie postrzeganie rzeczywistości gospodarczej miała i ma wpływ ogólna sytuacja w rolnictwie i to co stanowi największy problem, czyli napływ zbóż i innych produktów rolnych w Ukrainy.

FOTO: PIGMiUR

Zapewne na takie postrzeganie rzeczywistości gospodarczej miała i ma wpływ ogólna sytuacja w rolnictwie i to co stanowi największy problem, czyli napływ zbóż i innych produktów rolnych w Ukrainy. Sytuacja ta wpływa na decyzje rolników dotyczące inwestycji w gospodarstwa. Patrząc na wyniki badania, przedsiębiorcy przewidują, że znaczna część rolników nie będzie teraz inwestować, zapewne wstrzyma się z nimi i poczeka na lepsze czasy, a to bezsprzecznie będzie miało wpływ na sytuację firm działających w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Jak wspomniano, większość z nich w najbliższym czasie spodziewa się gorszej koniunktury.

opr. Jan Józefowicz, źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

18. maj 2024 16:31