StoryEditor

Litewski ciągnik Auga M1 na metan i elektryczny E1 już wkrótce na rynku?

Czy możliwe jest zwiększenie produkcji żywności o 56% przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji o 67%? Auga Tech, litewska firma technologiczna, twierdzi, że tak. Jak zamierza zrewolucjonizować rolnictwo i czy ich ambitne plany wprowadzenia ciągników napędzanych paliwami alternatywnymi mają szansę powodzenia?
23.06.2024., 20:20h

Ambitny projekt firmy Auga Tech o wartości 75 milionów euro

Auga Tech, spółka pośrednio należąca do litewskiej grupy Auga, rozpoczyna projekt o wartości 75 milionów euro, mający na celu rozwój i komercjalizację innowacyjnych technologii rolniczych. Firma złożyła wniosek o 60 milionów euro do programu Miliard dla Biznesu, zarządzanego przez Invega. Pozostałe 15 milionów euro ma pochodzić od zewnętrznych partnerów branżowych i finansowych.

Jakie plany ma Auga Tech?

Po uzyskaniu finansowania Auga Tech planuje w pierwszej fazie projektu do 2026 roku wyprodukować około 20 ciągników Auga M1, zasilane metanem i napędem elektrycznym, 60 wielofunkcyjnych rolniczych pojazdów elektrycznych E1 oraz 3 systemy zrównoważonej produkcji i podawania paszy. Czy te technologie rzeczywiście zmienią oblicze rolnictwa?

Według Światowego Instytutu Zasobów w obliczu rosnącego zapotrzebowania na żywność na całym świecie do 2050 roku rolnicy będą musieli produkować o 56% więcej żywności, aby wyżywić 10 miliardów mieszkańców, zmniejszając jednocześnie emisje o 67%.

"Tylko przy pomocy technologii możemy umożliwić rolnikom osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności działalności rolniczej, dając jednocześnie konsumentom wybór nowej kategorii żywności uprawianej przy mniejszym wpływie na środowisko. Nad opracowaniem takich technologii pracowaliśmy latami i obecnie mają one wymierny pozytywny wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Przy wsparciu partnerów branżowych i finansistów stworzymy na Litwie przemysł zrównoważonych technologii rolniczych. Zostaną one opracowane i przetestowane na Litwie do użytku na całym świecie" powiedział Kęstutis Juščius, dyrektor Auga Tech.

Auga M1 - ciągnik przyszłości?

Auga Tech opracowała prototyp ciągnika Auga M1 napędzanego biometanem i energią elektryczną. Trzy ciągniki z pierwszej partii produkcyjnej są już drugi sezon testowane w gospodarstwach w warunkach rzeczywistych. Co wyróżnia ten ciągnik?

Pojazd rolniczy Auga M1 pozwala ograniczyć zużycie paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. W konsekwencji przekłada się to na niższe koszty eksploatacji w porównaniu z ciągnikami napędzanymi silnikami diesla. Poza tym Auga M1 daje możliwość magazynowania energii elektrycznej poza sezonem rolniczym.

Co to jest Auga E1?

Auga E1 to nowa technologia będąca w fazie rozwoju, której celem jest wdrożenie na rynek elektrycznego ciągnika rolniczego. Firma podkreśla, że pierwsze testy w gospodarstwach mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Jak można wykorzystać ciągnik rolniczy w gospodarstwie?

Technologie wykorzystujące energię elektryczną poprawią produktywność i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, eliminując jednocześnie wykorzystanie paliw kopalnych w maszynach rolniczych i zastępując je odnawialnymi źródłami energii – biometanem i zieloną energią elektryczną. Z reguły ciągniki są używane w rolnictwie około 100 dni w roku. W pozostałym czasie ich akumulatory zapewnią dodatkowe korzyści ekonomiczne w postaci magazynowania energii elektrycznej i bilansowania sieci. Energia elektryczna jest tańsza dla ciągników niż olej napędowy, więc umożliwia obniżenie kosztów ich eksploatacji. Auga Tech informuje, że zastosowanie opracowanych technologii nie tylko zmniejszy emisję gazów cieplarnianych, ale także obniży koszty produkcji rolniczej.

Auga Tech wprowadza sztuczną inteligencję w produkcji pasz

Technologia żywienia i produkcji pasz, którą rozwija Auga Tech, obejmuje scentralizowaną produkcję zrównoważonej paszy, jej dostarczanie, zautomatyzowane żywienie oraz kompleksowy, oparty na nauce monitoring i redukcję emisji metanu i innych gazów cieplarnianych podczas produkcji mleka, z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji.

Producent informuje, że technologia ta nie tylko poprawi wskaźniki ekonomiczne w gospodarstwach hodowlanych, ale także umożliwi wyprodukowanie 1 litra surowego mleka przy emisji mniejszej niż 1 kg dwutlenku węgla CO2.

"Dzięki naszym technologiom stawiamy czoła globalnemu wyzwaniu, jakim jest to, w jaki sposób rolnicy mogą w przyszłości wyżywić 10 miliardów ludzi, jednocześnie redukując emisje z rolnictwa do zaledwie jednej trzeciej dzisiejszej emisji. Pomyślna realizacja projektu Misja bez kosztów dla natury przyniesie ogromne korzyści nie tylko światu, ale także akcjonariuszom Auga, którzy wierzą w naszą długoterminową strategię"podsumowuje Kęstutis Juščius.

Czy Auga Tech zmieni przyszłość rolnictwa?

Plany Auga Tech są ambitne, a firma chce, aby jej technologie były dostępne dla około 20% litewskich rolników w pierwszym etapie komercyjnej dystrybucji. W późniejszych fazach projektu planuje ekspansję na kraje nordyckie i inne państwa UE wspierające zrównoważone rolnictwo.

Czy Auga Tech uda się zrealizować te ambitne plany i rzeczywiście zrewolucjonizować rolnictwo? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - branża rolnicza stoi u progu wielkich zmian.

opr. aj na podstawie materiałów prasowych Auga Tech

19. lipiec 2024 05:39