StoryEditor

Lemken - nowe sterowanie kamerą przez system ISOBUS

Wystarczy jeden terminal CCI 800 lub 1200 do obsługi pielników.
08.03.2024., 13:00h

Dotychczas rolnicy potrzebowali dwóch terminali, jeśli chcieli korzystać z pielnika z kamerą i sterowaniem sekcjami: terminal ISOBUS do sterowania sekcjami szerokości i drugi terminal do wyświetlania obrazu z kamery i regulacji pielnika. Dzięki oprogramowaniu iQblueWeeder firma Lemken po raz pierwszy zintegrowała kompletne sterowanie pielnikiem. Na jednym terminalu pojawi się obraz z kamery i sekcje szerokości w systemie ISOBUS, dzięki czemu do obsługi pielnika wystarczy jeden wyświetlacz CCI 800 lub 1200, co ma zapewnić niedrogie, wygodne i przejrzyste rozwiązanie dla użytkowników.

Prostota obsługi i szybkość komunikacji

System ISOBUS rejestruje pozycję narzędzia i prędkość ciągnika. Obsługa jest również możliwa za pomocą joysticka ciągnika lub joysticka CCI. System jest również gotowy do szybkiej komunikacji ISOBUS i wykorzystuje standardowy interfejs ISO 17215 przez Ethernet do przesyłania obrazu wideo wzbogaconego o informacje z kamery.

Użytkownicy mogą również korzystać z bezprzewodowych, automatycznych aktualizacji maszyn, dzięki czemu ich maszyny są zawsze aktualne.

Automatyczne dostosowanie

W celu konserwacji i rozwiązywania problemów technicy serwisowi mogą uzyskać zdalny dostęp do oprogramowania i zoptymalizować ustawienia. To sprawia, że nowe ustawienia są natychmiast wyświetlane na obrazie z kamery i w razie potrzeby mogą być automatycznie dostosowywane. Ogólna struktura menu systemu jest zgodna ze standardem firmy Lemken i ułatwia intuicyjną obsługę.

oprac. Jan Józefowicz, źródło: Lemken

21. maj 2024 03:07