StoryEditor

John Deere - zarządzanie działalnością przez Operations Center

Jedną z najważniejszych cech technologii rolnictwa precyzyjnego musi być łatwość w obsłudze. Nie mniej istotna jest funkcjonalność i intuicyjna obsługa zaawansowanych rozwiązań.
30.05.2023., 11:31h

Nierzadko narażeni na stres operatorzy maszyn mają podczas pracy poczuć, że wdrożone nowe technologie są realnym wsparciem i będą niwelować błędy, np. mniejsze zakładki i omijaki.

Operations Center optymalizuje i ułatwia pracę.

– Do zarządzania sprzętem, którym dysponujemy w naszej spółce, wykorzystujemy Operations Center od John Deere. Wszystkie odbiorniki są podpięte pod Operations Center mówi Bartosz Pietrucha, dyrektor działu doświadczeń i analiz Top Farms Głubczyce.

– Mamy podgląd w czasie rzeczywistym na każdy sprzęt: gdzie on się w danym czasie znajduje, jaką pracę wykonuje, czy jest na postoju, czy przejeżdża z pola na pole – możemy śledzić w zasadzie wszystkie parametry maszyny podczas wykonywania pracy czy wysyłać gotowe zlecenia lub zadania na wyświetlacze. Najważniejsze dla nas są granice pól, które musimy mieć bardzo precyzyjnie wyznaczone, potem do tych granic już dopisujemy ścieżki naprowadzania. Koledzy z działu ziemniaka programują dodatkowo ścieżki nawadniania, żeby wykorzystać maksymalną powierzchnię pól, na których pracujemy, żeby nie zostawiać jakichś nieobsianych czy nieuprawianych przestrzeni – dodaje Bartosz Pietrucha.

image

Technologia znajduje swoje zastosowanie do kontrolowania maszyn, postępu prac, ale analiza nie odnosi się tylko do pracy w czasie rzeczywistym. Operations Center wykorzystywane jest również do wyciągania wniosków po wykonanym planie, ale także do nakreślania korekt.

FOTO: John Deere

Skok ze sfery tradycyjnej do cyfrowej

Operator po otrzymaniu zlecenia słyszy specjalny sygnał, widzi na wyświetlaczu połączenie, ściąga zlecenie i od razu przed wykonaniem swojej pracy ma do dyspozycji szczegóły – np. mapę aplikacyjną do m.in. zmiennego siewu, oprysku, nawożenia.

– John Deere Operations Center wprowadza rewolucję technologiczną w rolnictwie, ponieważ przenosi rolnictwo ze sfery tradycyjnej do cyfrowej. Ta darmowa platforma umożliwia zarządzanie całym gospodarstwem z poziomu smartfona lub tabletu, dzięki połączeniu z wszystkimi maszynami wyposażonymi w system telematyczny JDLink, polami, operatorami czy danymi produkcyjnymi. Operations Center daje ogromne możliwości stosowania rolnictwa dostosowanego do danego miejsca poprzez tworzenie map zmiennego dawkowania i wysyłanie zleceń roboczych, które zawierają takie informacje jak granice pola, linie naprowadzania stosowane produkty i odmiany, receptury zmiennego dawkowania nawozu czy zmiennej populacji nasion – podkreśla Bogdan Kazimierczak, Product Sales Specialist.

Analiza danych, czyli porównanie efektów z założeniami

Technologia znajduje swoje zastosowanie do kontrolowania maszyn, postępu prac, ale analiza nie odnosi się tylko do pracy w czasie rzeczywistym. Operations Center wykorzystywane jest również do wyciągania wniosków po wykonanym planie, ale także do nakreślania korekt. Można porównać, np. zastosowane dawki z tymi planowanymi przed pracą, które znalazły się w zleceniu roboczym, a które otrzymał operator na polu. Pracę wykonuje się w różnych warunkach atmosferycznych oraz na zmiennym ukształtowaniu terenu, dlatego gruntowna analiza po wykonanym zadaniu umożliwia porównanie efektów z założeniami.

Liczy się także kompatybilność Operations Center z zewnętrznymi narzędziami. Cyfrowa platforma może wyodrębnić stworzone w innych aplikacjach elementy i wdrożyć je w życie – np. dane mapy do wysłania operatorowi na pole. Rolnictwo precyzyjne opiera się także na unikaniu podstawowych błędów, dlatego za pomocą cyfrowej platformy John Deere można, np. usystematyzować i uporządkować nazewnictwo pól, aby zawsze wykorzystywano poprawną nomenklaturę i nie dochodziło do pomyłek podczas pracy u operatorów.

Operations Center – efektywność i trafniejsze decyzje

Planowanie pracy ułatwia narzędzie AutoSetup, które jest proste w użyciu i ułatwia planowanie zadań na polach: uprawę roli, siew, oprysk, nawożenie i zbiór. Pomaga w tym AutoPath, który automatycznie tworzy linie prowadzenia dla całego pola, opierając się na obsadzonych rzędach. Do tego narzędzia wykorzystuje się odbiornik StarFire, za pomocą którego w czasie rzeczywistym rejestrowane są linie prowadzenia i utrzymywane są dokładne rozstawy rzędów.

– Rolnik musi być specjalistą w wielu obszarach prowadzenia biznesu, a rozwiązania rolnictwa cyfrowego zdecydowanie pomagają uporać się z wyzwaniami, z jakimi musi się mierzyć. Jednym z takich wyzwań jest zarządzanie ludźmi oraz kontrola postępu ich pracy. John Deere Operations Center dzięki informacjom wysyłanym w czasie rzeczywistym informuje nas o postępie prac i wykrywa wszelkie nieprawidłowości, które pojawiły się w czasie ich wykonywania. Klienci mierzą się często z wyzwaniami dot. pozyskania wykwalifikowanych operatorów. Rozwiązanie takie jak AutoSetup umożliwia wysłanie wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wykonania określonej pracy bezpośrednio na wyświetlacz, co eliminuje ewentualne błędy, które pojawiają się podczas "ręcznego" tworzenia granic, linii naprowadzania maszyny czy dodawaniu nowych środków ochrony roślin – przekonuje Bogdan Kazimierczak, Product Sales Specialist.

image

Operator po otrzymaniu zlecenia słyszy specjalny sygnał, widzi na wyświetlaczu połączenie, ściąga zlecenie i od razu przed wykonaniem swojej pracy ma do dyspozycji szczegóły – np. mapę aplikacyjną do m.in. zmiennego siewu, oprysku, nawożenia.

FOTO: John Deere

Klient widzi postęp prac

Jeśli firma świadczy usługi dla danego gospodarstwa, Operations Center pomaga w łatwym i przejrzystym raportowaniu klientowi postępów prac – może wtedy lepiej zrozumieć pracę w swoim terenie, a usługodawca rozwija przy tym swoją transparentność.

Nowi klienci, chcący wdrożyć technologię Operations Center do swojego gospodarstwa, otrzymują stosowne wsparcie. Lokalny dealer może skonfigurować narzędzie oraz pomóc właścicielowi, jak najlepiej wykorzystać technologię na swoim terenie. Dealerzy pomagają uzyskać pełen potencjał technologii John Deere. – Pomagają także podczas szkolenia nowych operatorów i pracowników tak, aby wiedzieli, jak monitorować i optymalizować wydajności urządzeń i jak odpowiednio korzystać z danych, które generuje narzędzie – dodaje Bogdan Kazimierczak, podkreślając przy tym bezpieczeństwo danych.

Bezpieczeństwo danych, to podstawa zaufania

To klient ma pełną kontrolę nad danymi i decyduje, komu je udostępnia. Dane są bezpiecznie chronione za pomocą systemów używanych także w bankowości elektronicznej – wyjaśnia ekspert John Deere.

– Specjaliści rolnictwa precyzyjnego wykorzystują również funkcje zdalnego przesyłania danych do eksportu map zmiennego dawkowania oraz wysyłają klientom raporty dotyczące wydajności pracy poszczególnych maszyn. Wszystkie te działania przekładają się na dużo szybszy czas reakcji dealera i eliminacje zbędnych przestojów maszyn. Mówimy więc o konkretnych oszczędnościach zarówno czasu, jak i środków produkcji, dzięki stosowaniu rozwiązań cyfrowego zarządzania gospodarstwem – przekonuje Bogdan Kazimierczak.

opr. Jan Józefowicz, źródło: John Deere

19. maj 2024 12:48