StoryEditorAktualności ze świata

Jaka jest średnia moc ciągników sprzedanych w 2022 roku w Wielkiej Brytanii?

Sprawdziliśmy, jak kształtuje się rynek nowych ciągników w Wielkiej Brytanii. Wiemy, ile w 2022 roku na Wyspach zarejestrowano nowych ciągników, ale jaka jest ich średnia moc?
22.01.2023., 07:00h

Średnia moc 11 580 ciągników rolniczych zarejestrowanych w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii wyniosła 168,4 KM, jak podaje Stowarzyszenie Inżynierii Rolniczej EAE. Choć jest nieco wyższa niż w 2021 roku (166,3 KM), była niższa od rekordowych 171 KM w 2020 roku (wykres 1).

image

Wykres 1.

FOTO: EAE

Sprzedaż ciągników w segmentach mocy

Patrząc na poszczególne przedziały mocy (wykres 2), główny spadek rejestracji dotyczył maszyn o mocy poniżej 140 KM, gdzie w 2022 roku zarejestrowano o 13 proc. mniej ciągników niż w roku poprzednim. W segmencie ciągników o mocy powyżej 140 KM rejestracje wzrosły w porównaniu z 2021 r.. Spadek odnotowano jednak w przypadku największych ciągników o mocy powyżej 260 KM, które stanowią nieco ponad 6 proc. wszystkich rejestracji.

image

Wykres 2.

FOTO: EAE, firmowe

Różne wyniki w poszczególnych regionach Anglii

Liczba rejestracji spadła w większości regionów Anglii (wykres 3), z wyjątkiem hrabstw macierzystych (skupionych wokół Londynu), Yorkshire i Humber oraz West Midlands. Trzy regiony z największą liczbą rejestracji: południowo-zachodni, wschodnia Anglia i północno-zachodnia – odnotowały jednak spadki rok do roku w latach 2021-2022, podczas gdy największy spadek miał miejsce na południowym wschodzie.

image

Wykres 3.

FOTO: EAE, firmowe

Jak kształtuje się sprzedaż ciągników w Szkocji i Walii?

Szkocja i Walia również odnotowały mniej rejestracji w ostatnim roku, ale w Irlandii Północnej zarejestrowano nieco więcej maszyn niż w poprzednim roku. Było to spowodowane dużym wzrostem w ostatnim kwartale, w którym rejestracje w całej Wielkiej Brytanii były o ponad 5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Sprzedaż ciągników w Wielkiej Brytanii

Kilka tygodni temu opublikowaliśmy dane AEA dotyczące rejestracji ciągników w Wielkiej Brytanii w 2022 r., które wykazały spadek o 4 procent licząc rok do roku, do poziomu 11 580 maszyn.

S. Vale, opr. aj

24. maj 2024 06:49