StoryEditor

Jak w najbliższych latach zmieni się rynek sprzętu rolniczego?

W niedalekiej przyszłości globalny rynek maszyn rolniczych ma osiągnąć znaczący wzrost, a przynajmniej tak wynika z raportu „Perspektywy globalnego rynku sprzętu rolniczego do roku 2027”, opublikowanego przez Research And Markets.

Czynniki sprzyjające wzrostowi wartości rynku maszyn rolniczych to między innymi wysoki popyt na żywność, a co za tym idzie surowce do jej produkcji, szybki wzrost mechanizacji rolnictwa oraz chęć maksymalizowania dochodów z branży rolniczej

Czym mierzona jest wartość danego rynku? 

CAGR to skrót od Compound Annual Growth Rate, czyli złożony roczny wskaźnik wzrostu. Jest to miara, która pokazuje, jak szybko rośnie wartość inwestycji lub rynku w określonym okresie czasu. CAGR uwzględnia zarówno początkową, jak i końcową wartość, a także liczbę lat, przez które następuje wzrost.

CAGR jest ważny, ponieważ pozwala porównywać różne rynki lub inwestycje, które mogą mieć różne okresy i wartości początkowe i końcowe. Im wyższy jest CAGR, tym lepiej radzi sobie rynek lub inwestycja.

Ile wynosi CAGR globalnego rynku maszyn?

Jak wynika z lutowej wersji raportu dot. rynku sprzętu rolniczego, globalny rynek maszyn rolniczych ma osiągnąć CAGR na poziomie 5,09% w latach 2022-2028. Oznacza to, że wartość tego rynku będzie rosła o średnio 5,09% rocznie w tym okresie. W 2022 roku wartość rynku wyniosła 165,9 miliarda dolarów, a do 2028 roku ma osiągnąć 223,5 miliarda dolarów.

Który region świata ma największy udział w rynku maszyn ?

Najnowsza wersja raportu podaje, że największy udział w globalnym rynku maszyn rolniczych ma region Azji i Pacyfiku. Jest to spowodowane ty, że rolnictwo jest kluczowym sektorem gospodarki w wielu krajach tego regionu, a także rosnącą populacją i zapotrzebowaniem na żywność. Rządowe programy wsparcia dla rolników również stymulują popyt na maszyny rolnicze.

Wśród segmentów produktowych największy udział ma segment traktorów. Traktory są niezbędne do zwiększenia wydajności i efektywności w rolnictwie, zwłaszcza w obliczu niedoboru siły roboczej. 

Wśród segmentów zastosowań największy udział ma segment uprawy i przygotowania gleby. Jak wiadomo, uprawa i przygotowanie gleby są podstawowymi etapami w procesie produkcji roślinnej, które wpływają na jakość i wielkość plonów.

Jaka przyszłość czeka światowe rynki maszyn? 

Raport przewiduje, że globalny rynek maszyn rolniczych będzie się rozwijał w szybkim tempie w nadchodzących latach. Niektóre z czynników, które będą sprzyjać temu rozwojowi, to:

•    Zwiększona świadomość na temat korzyści płynących z zastosowania maszyn rolniczych, takich jak poprawa jakości i ilości żywności, zmniejszenie strat i marnotrawstwa, oszczędność czasu i energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia środowiska;

•    Różne korzystne polityki rządowe, takie jak subsydia, kredyty, ulgi podatkowe, programy szkoleniowe i doradcze, które mają na celu promowanie mechanizacji rolnictwa i poprawę warunków życia rolników;

•    Innowacje i postęp technologiczny w dziedzinie maszyn rolniczych, takie jak wprowadzenie inteligentnych, precyzyjnych, autonomicznych i zintegrowanych systemów, które mogą dostosowywać się do różnych warunków glebowych, klimatycznych i uprawowych.

 

Globalny rynek maszyn rolniczych jest obiecującym i dynamicznym sektorem, który ma duży potencjał wzrostu i rozwoju. Maszyny rolniczy są nie tylko narzędziem pracy, ale także środkami do poprawy jakości życia ludzi i ochrony środowiska.

Autor. Maria Khamiuk na podst. Research and Markets

Źródło. https://www.topagrar.pl/

19. maj 2024 14:10