StoryEditor

Grupa Wielton – dobra sprzedaż wolumenowa

Po rekordowym w historii Grupy Wielton 2022 r., również w I kw. 2023 r. utrzymano trend wzrostowy na poziomie przychodów ze sprzedaży, wyniku EBITDA i zysku netto.
29.05.2023., 09:37h

– Wypracowaliśmy dobrą sprzedaż wolumenową, pomimo widocznego hamowania biznesu. Mamy świadomość z jak wieloma wyzwaniami zmaga się obecnie branża transportowa, którą staramy się wspierać. Na większości rynków europejskich obserwujemy mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe, połączone z wysoką inflacją i kosztami prowadzenia działalności. Monitorujemy sytuację rynkową i dostosowujemy do niej także naszą działalność, w tym poziom wydatków inwestycyjnych. Dobra kondycja finansowa Grupy w połączeniu z dywersyfikacją rynków i synergiami produktowymi stanowią podstawę do dalszego systematycznego rozwoju, nawet w tak konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, w jakim obecnie działamy mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

image

– Wypracowaliśmy dobrą sprzedaż wolumenową, pomimo widocznego hamowania biznesu. Mamy świadomość z jak wieloma wyzwaniami zmaga się obecnie branża transportowa, którą staramy się wspierać – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.

FOTO: Grupa Wielton

Naczepy uniwersalne aż 50% sprzedaży

W pierwszym kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły 848,8 mln zł, rosnąc rdr. o 4 proc. Grupa sprzedała 5259 sztuk pojazdów, o 13 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 r. Pomimo wyzwań rynkowych i spowolnienia w europejskim sektorze transportowym, Grupa utrzymała poziom sprzedaży wolumenowej z pierwszego kwartału 2021 r. (5243 sztuk pojazdów). Największy, wynoszący 50 proc., udział w portfelu sprzedaży miały naczepy uniwersalne. Największy wzrost sprzedaży, w portfolio Grupy, odnotowano w zestawach przestrzennych i naczepach podkontenerowych.

W pierwszym kwartale 2023 r. wynik EBITDA Grupy Wielton osiągnął poziom 45,8 mln zł wobec 36,5 mln zł w 2022 r. (wzrost o 26 proc.) oraz 43,8 mln zł w 2021 r. Marża EBITDA wyniosła 5,4 proc. wobec 4,5 proc. rok wcześniej. Wskaźnik długu netto/EBITDA został utrzymany na bezpiecznym poziomie wynoszącym 2,29. Zysk netto Grupy Wielton wyniósł 12,8 mln zł, zwiększając się rdr. o 32 proc.

image

W pierwszym kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły 848,8 mln zł, rosnąc rdr. o 4 proc. Grupa sprzedała 5259 sztuk pojazdów, o 13 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 r.

FOTO: Grupa Wielton

Francja: mniejsza liczba rejestracji

Grupa utrzymała pozycję czołowego gracza branży transportowej na większości kluczowych rynków europejskich. We Francji, gdzie rynek zmalał rdr. o 10,1 proc., spółka Fruehauf utrzymała pozycję lidera branży z udziałami na poziomie 19,7 proc. (19,3 proc. w pierwszym kwartale ub.r.). Poziom rejestracji spółki zmalał o 9 proc., do 1133 szt. Sprzedaż produktów marki Fruehauf, w pierwszym kwartale 2023 r. zmniejszyła się o 22,1 proc. do 1109 szt., co przełożyło się na spadek przychodów rdr. o 7,7 proc. do 189,4 mln zł. Wyniki spółki pozostawały pod presją niskiej efektywności obszaru operacyjnego. Obecnie prowadzony jest szereg działań poprawiających efektywność i produktywność zakładów Fruehauf.

Trzeci gracz na rynku polskim

Spółka Wielton zamknęła pierwszy kwartał 2023 r. jako trzeci gracz rynku polskiego z udziałami na poziomie 13,7 proc. (16,2 proc. w pierwszym kwartale 2022 r.). Rynek w Polsce zwiększył się rdr. o 2,2 proc. Rejestracje spółki wyniosły 957 szt., czyli prawie 14 proc. mniej w porównaniu do pierwszego kwartału ub.r. W pierwszych, trzech miesiącach 2023 r. sprzedaż produktów marki Wielton osiągnęła poziom 1218 szt., czyli spadek o 11,4 proc. Przychody spółki wzrosły rdr. o 8,4 proc. do 167,5 mln zł.

W Polsce obserwowane jest odsuwanie decyzji zakupowych ze względu na niepewność panującą w branży transportowej. Zdecydowanie spada popyt na naczepy kurtynowe, a rośnie na chłodnie, których spółka jeszcze nie posiada w swojej ofercie. Jednocześnie odnotowano odbicie w segmencie wywrotek, w którym Wielton jest liderem sprzedaży.

Rynek brytyjski – opóźnienie rejestracji pojazdów

Z trzecią pozycją na rynku brytyjskimi udziałami na poziomie 10,3 proc. (13,1 proc. w pierwszym kwartale 2022 r.) spółka Lawrence David zakończyła pierwszy kwartał br. W trzech pierwszych miesiącach 2023 r. spółka sprzedała niemal taką samą liczbę produktów jak przed rokiem (1009 szt. w 2023 r. względem 1010 szt. w 2022 r.), ale nie odzwierciedlają tego dostępne dane rynkowe. Powodem tej sytuacji jest opóźnienie w systemie rejestracji pojazdów w Wielkiej Brytanii. Publikacja danych na koniec półrocza powinna uwzględniać kompletne dane rejestracyjne na tym rynku. Dobra sprzedaż wolumenowa Lawrence David przełożyła się na wzrost przychodów rdr. o 26,1 proc. do156,2 mln zł.

Awans na rynku niemieckim

Spółki Langendorf i Wielton GmbH awansowały z 10. na 7. miejsce na rynku niemieckim, który zmalał o 3,1 proc. Ich udziały wyniosły 2 proc. wobec 1,9 proc. przed rokiem. Rejestracje pojazdów Langendorf i Wielton GmbH wyniosły 306 szt. wobec 296 szt. w pierwszym kwartale 2022 r. Sprzedaż produktów obu spółek zmniejszyła się o 19 proc. do 376 szt. w pierwszych trzech miesiącach 2023 r., przekładając się na spadek rdr. przychodów o 7,6 proc. do 92,2 mln zł. Wypracowane wyniki w Niemczech są następstwem trudnej sytuacji firm transportowych związanej z wysokim poziomem inflacji i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Na rynku tym spada popyt na naczepy podkontenerowe i wywrotki, co jest efektem przesuwana dotacji rządowych i zastoju w branży budowlanej.

Sprzedaż w Słowacji i Bułgarii

Piąte miejsce na rynku utrzymały spółki z regionu CEE, rejestrując 266 pojazdów i 8 proc. wzrost rdr. Zwiększenie poziomu rejestracji pojazdów marki Wielton o ponad 8% rdr. wynika ze wzmocnienia sprzedaży w Słowacji i Bułgarii oraz finalizacji wielu zamówień na koniec 2022 r. Sprzedaż wolumenowa spółki w pierwszym kwartale br. spadła o 23,8 proc. do 368szt., a poziom przychodów spółki zmalał rdr. o 10,9 proc. do 55,0 mln zł.

Awans włoskiej spółki

Pomimo hamującego rynku włoskiego, spółka Viberti awansowała na 5. pozycję, a jej udziały wzrosły do 6,4 proc. Sprzedaż wolumenowa produktów spółki wzrosła o 10,3 proc. do 257 szt., przekładając się na wzrost przychodów rdr. o 25,6 proc. do 37,8 mln zł. Udziały rynkowe hiszpańskiej spółki Guillén wyniosły 2 proc., co dało jej 10 miejsce na rynku. Poziom rejestracji pojazdów Guillén nie uwzględnia eksportu, stanowiącego spory udział w sprzedaży spółki. Na rynku tym zaobserwowano także spadek popytu, szczególnie na naczepy kurtynowe, wynikający ze wzrostu stóp procentowych oraz przesuwania decyzji zakupowych w związku z oczekiwaną publikacją zmian w przepisach dotyczących dopuszczenia do ruchu publicznego pojazdów o większych gabarytach.

W pierwszym kwartale 2023 r. spółka odnotowała spadek sprzedaży wolumenowej do poziomu 113 sztuk pojazdów, czyli o 28,5 proc. mniej niż przed rokiem, co przełożyło się na zmniejszenie rdr. przychodów o 4,0 proc. rdr. do 16,6 mln zł. Spółka Guillén kontynuuje proces integracji zakupowej, produkcyjnej i sprzedażowej z pozostałymi podmiotami Grupy Wielton. Blisko współpracuje ze spółkami Lawrence David, Wielton i Fruehauf w zakresie opracowywania i dostarczania nowych produktów na rynki brytyjski, hiszpański i francuski.

Bezpieczny poziom zamówień

– W drugi kwartał 2023 roku Grupa Wielton weszła z dobrymi wynikami sprzedażowymi i bezpiecznym dla swojego funkcjonowania poziomem zamówień. Jednak w dalszym ciągu schłodzenie popytu związane z niepewnością rynkową i wstrzymywaniem decyzji zakupowych przez firmy transportowe stanowi jedno z największych wyzwań branży naczepowej. W efekcie możemy spodziewać się zaostrzenia konkurencji, walki o utrzymanie udziałów rynkowych, a także presji cenowej ze strony klientów. Skupiamy się na aktywnej sprzedaży, wchodzimy na nowe rynki i opracowujemy nowe pojazdy. Jesteśmy dobrze przygotowani do wyzwań stojących przed naszą branżą – dodaje Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

image
FOTO:

opr. Jan Józefowicz, źródło: Grupa Wielton

19. maj 2024 13:29