StoryEditor

Grimme Evo 280: wydajność, ochrona plonu i komfort

Kombajn EVO 280 w nowej wersji ma w pełni hydrauliczny napęd oraz wiele przydatnych rozwiązań w zakresie konserwacji i obsługi.
25.08.2023., 10:00h

Komfort dla operatora i dla ziemniaków

Czy to podczas zbioru delikatnych odmian ziemniaków, czy też w zbiorze wzbogaconym, w pełni hydrauliczny napęd umożliwia ustawienie prędkości taśm odsiewających oraz opcjonalnej taśmy poprzedzającej i separatorów niezależnie od prędkości obrotowej silnika (prędkości obrotowej WOM) ciągnika. Prędkości wszystkich taśm odsiewających i taśmy łęcinowej są teraz wskazywane w km/h, co ułatwia operatorowi dopasowanie prędkości taśm do wybranej prędkości jazdy.

Prędkość drugiej taśmy odsiewającej w stosunku do taśmy łęcinowej można przy tym ustawić niezależnie z różnicą do maksymalnie 30%. W dodatkowym wyposażeniu funkcje Speedtronic-Web i Speedtronic-Sep odciążają operatora w pracy dzięki automatycznej regulacji prędkości wszystkich taśm w zależności od obciążenia. Operator może skoncentrować się na monitoringu pracy maszyny, w czym pomocne mu są, szczególnie podczas długich dni pracy, duże terminale SmartView. Aby otrzymać dokładne informacje, Grimme oferuje funkcję mapowania plonu na podstawie danych geoprzestrzennych, które przez portal myGrimme można śledzić wygodnie z biura. Połączenie z agrirouterem umożliwia transmisję danych do wszystkich stosowanych programów zarządzania gospodarstwem.

image

Napędy hydrauliczne umożliwiają szeroki zakres ustawień prędkości taśm i indywidualne dopasowanie wygodnie z kabiny.

FOTO: Grimme

Wiele modyfikacji w przepływie masy plonu

Zmieniona geometria ramy wychylnej zmniejsza masę maszyny i optymalizuje kształt, co zapobiega gromadzeniu się łęcin. Na lepszą ochronę plonu i zmniejszenie strat wpływają większe powierzchnie nałożenia między pierwszą i drugą taśmą odsiewającą oraz między drugą taśmą odsiewającą i pierwszym separatorem. Zmodyfikowane usytuowanie napędu taśmy łęcinowej pozwoliło na zwiększenie mocy i stabilności. W połączeniu z nowym usytuowaniem grzebieni zatrzymujących oddzielanie łęcin przebiega jeszcze skuteczniej. Maksymalną siłę ciągu zapewnia także w nowej generacji wyposażenie w oś napędową.

image

Boczne otwory w ramie wychylnej ułatwiają kontrolę zużycia seryjnie zamontowanych blach V2A.

FOTO: Grimme

Zbiór non stop i duży zasięg podczas wyładunku

Kombajn jest wyposażony standardowo w zbiornik mieszczący 8 ton. Alternatywnie można wybrać opatentowany zbiornik Nonstop Bunker o ładowności 7,5 tony z dużym zasięgiem wyładunku. Umożliwia to komfortowy wyładunek podczas jazdy, także na pojazdy ze skrzyniopaletami. Maksymalną ochronę plonu zapewnia opcjonalny przenośnik podłogowy z wykładziną i listwami z miękkim obiciem. Do tego dochodzi opcjonalny system smarowania łańcucha zbiornika, który zapewnia automatyczne powlekanie olejem oczek łańcucha podczas opróżniania zbiornika.

Komfortowe stanowisko pracy

Poza znanymi już pakietami komfortowymi dla stołu przebierczego, rozszerzone pakiety komfortowe zawierają dodatkowe elementy wyposażenia również dla personelu na stanowiskach przebierczych, np. dodatkowe szpadle do czyszczenia, skrzynki do przechowywania, aluminiową drabinkę i nowe zadaszenie poprawiające warunki pracy. Ze względu na to, że można było zrezygnować z mechanicznych elementów układów napędowych, dostęp do podzespołów w celu czyszczenia czy konserwacji jest dużo łatwiejszy, na co wpływa pozytywnie także umiejscowienie centralnych punktów smarowania w różnych miejscach. Od przyszłego roku będzie oferowana także opcja wyposażenia w instalację centralnego smarowania. Seryjne światła pozycyjne umożliwiają operatorowi także po zmroku widoczność na maszynę. Kombajn jest też wyposażony w nowe oświetlenie LED otoczenia wokół maszyny.

image

Uchwyt na oświetlenie otrzymał funkcjonalny kształt. Na nim zamontowane są światła pozycyjne.

FOTO: Grimme

Opr. Jan Józefowicz, źródło: Grimme

21. maj 2024 06:39