StoryEditor

Energetyka wiatrowa – jaki region jest królem mocy?

Wyraźnie widoczny jest podział pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Polski
30.03.2024., 09:00h

W marcu br. funkcjonowało 1400 instalacji wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, z czego 799 (8923,7 MW) to instalacje powyżej 1 MW. Łączna moc zainstalowana osiągnęła 9320,4 MW. To dane Instytutu Energetyki Odnawialnej "Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024".

Rekordy we wzroście mocy zainstalowanej

Zdecydowana większość mocy zainstalowanej to farmy wiatrowe powyżej 30 MW (7000 MW). W 2023 roku odnotowano rekordowy w historii przyrost mocy zainstalowanej – 1261 MW, za który w większości odpowiadają duże instalacje wiatrowe (1205 MW w 65 instalacjach, które rozpoczęły dostarczanie energii do sieci). Jest to głównie rezultat realizacji projektów wiatrowych, które wygrały aukcje na energię z OZE.

Niekwestionowanym liderem w zakresie zrealizowanych projektów jest województwo zachodniopomorskie, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że są to często projekty duże, w postaci farm wiatrowych o mocy 30 MW i więcej.

image
Niekwestionowanym liderem w zakresie zrealizowanych projektów jest województwo zachodniopomorskie.
FOTO: Jan Józefowicz

Obszary chronione

Z kolei województwa takie, jak kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie (które awansowało na drugie miejsce pod względem łącznej mocy zainstalowanej) przodują w zakresie instalacji do 1 MW. Ogólnie moc zainstalowana i liczba dużych instalacji wiatrowych, w tym farm, wyraźnie korelują ze strukturą własnościową gruntów rolnych (duże gospodarstwa) oraz występowaniem rozproszonej zabudowy siedliskowej. W praktyce dostęp do dużych obszarów w posiadaniu jednego właściciela i brak pojedynczych zabudowań (co ułatwia przeprocedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji) ma większe znaczenie dla rozwoju projektów niż występowanie obszarów chronionych. Efekt ten można było zauważyć już w przed wprowadzeniem ustawy "10H", a wyniki z ostatniego roku tylko go potwierdzają.

Duże instalacje wiatrowe

Struktura własnościowa farm wiatrowych w Polsce uległa pewnym zmianom. W dalszym ciągu ponad 50% mocy zainstalowanej przyłączonych do sieci dużych instalacji wiatrowych posiada 13 największych inwestorów (w tym PGE, Tauron i Energa). Liderem zestawienia, jeśli chodzi o moc zainstalowaną jest ponownie PGE – 797,2 MW w 22 farmach wiatrowych. Podstawową zmianę w rankingu operatorów farm wiatrowych spowodowała sprzedaż przez EDPR części posiadanego portfolio francuskiemu funduszowi inwestycyjnemu Mirova. Spowodowało to, że na drugie miejsce w zestawieniu, zajmowane dotąd przez EDPR przesunęła się Polenergia. Biorąc pod uwagę aktywność funduszu Mirova w zakresie akwizycji projektów, można spodziewać się dalszego wzrostu udziałów tego funduszu w strukturze mocy zainstalowanej.

Najwięcej farm wiatrowych mają w swoich zasobach odpowiednio Tauron (42), RWE (30), Prokon (28) i Poland Energy Holdings (26). Większe portfolia farm wiatrowych pozwalają na elastyczne dopasowanie oferty na sprzedaż energii dla różnych jej odbiorców w ramach umów PPA.

oprac. Jan Józefowicz, źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

19. maj 2024 14:04