StoryEditor

Czy rolnik zrobi przegląd ciągnika i przyczepy na własnym podwórku?

Przegląd techniczny każdego pojazdu to rzecz święta, także dotyczy to ciągników i przyczep rolniczych. Ze względu na trudności wynikające chociażby z konieczności dojazdu traktorem lub przyczepą rolniczą na odległą np. o kilkanaście kilometrów stacje kontroli pojazdów przygotowano projekt ustawy, który pozwoliłby na usługę badania technicznego w gospodarstwie. Czy rolnicy odczyją ulgę?

Konieczność zmiany przepisów

Aktualne przepisy krajowe nie umożliwiają przeprowadzania badań diagnostycznych w gospodarstwie, by terenowe badanie techniczne pojazdu stało sie faktem konieczna jest zmiana przepisów. Warto wspomnieć, że obecnie w gospodarstwach odbywają się przeglądy i badania techniczne opryskiwaczy polowych. Diagności dojeżdżają w tym celu do rolników.

Ministerstwo Infrastruktury podało do informacji publicznej dwa projekty rozporządzeń mających na celu ułatwić życie rolnikowi. Projekty te dotyczą doposażenia stanowiska do badań technicznych pojazdów, znajdującego się poza terenem stacji kontroli w odpowieni sprzęt. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie te przepisy wejdą w życie 1 czerwca 2024 roku.

Nie każdy diagnosta spełni wymogi rozporzadzenia

Z godnei z projektami rozporządzeń, po stronie rolnika stoi jedynie zapewnienie źródła zasilania oraz miejsca z równym i utwardzonym podłożem. Niestety, schody zaczynają się gdy poznamy wymogi jakie musi spełniać diagnosta aby móc przeprowadzić taką formę przeglądu w gospodarstwie.

Diagnosta musi posiadać:

  1. urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 115 kN, w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego albo urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej, w wersji mobilnej
  2. opóźnieniomierz do kontroli działania hamulców
  3. miernik poziomu dźwięku
  4. przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa
  5. ekran do oceny ustawienia świateł i miernik światłości do oceny światłości świateł pojazdu
  6. przyrząd do pomiaru ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu
  7. dymomierz

Kolejnym elementem niezbędnym do funkcjonowania urządzenia jest laptop, drukarka oraz mobilna kasa fiskalna.

Czy przegląd ciagnika w gospodarstwie będzie się opłacał?

Potrzebne urządzenia w wersji mobilnej to dość duży wydatek. Ze względu na tę samą cenę przeglądu stacjonarnego i mobilnego tylko duże firmy świadczące tego typu usługi będą mogły sobie na to pozwolić. Czy zatem rozporządzenie wejdzie w życie w niezmiennej formie? Nawet jeśli tak będzie, to może się okazać, że nie każdy rolnik będzie mógł skorzystać z takiej możliwości.

Opr. bd

 

 

27. maj 2024 20:52