StoryEditor

Apollo Tyres – ekologiczny kauczuk naturalny

Dostawcy kauczuku muszą unikać nieekologicznych praktyk, które mogą mieć negatywny wpływ na klimat, przyrodę, prawa człowieka i lokalne gospodarki.
28.05.2023., 12:49h

Firma Apollo Tyres obecnie pozyskuje 100% swoich zapasów kauczuku naturalnego od przedsiębiorstw, które zobowiązały się do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw zgodnie z kodeksem postępowania opracowanym przez globalną platformę na rzecz zrównoważonej gumy naturalnej (ang. Global Platform for Sustainable Natural Rubber; GPSNR). Nowa inicjatywa, która niedawno weszła w życie i stanowi część globalnej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju Apollo Tyres, dotyczy dostaw kauczuku naturalnego do dwóch europejskich zakładów produkcyjnych firmy w Holandii i na Węgrzech.

Europejski łańcuch dostaw

Nowe zobowiązanie już doprowadziło do znaczących zmian w europejskim łańcuchu dostaw Apollo Tyres, a firma zawarła nowe umowy na dostawę kauczuku naturalnego z przedsiębiorstwami, które wdrażają zrównoważoną politykę w zakresie zaopatrzenia lub identyfikowalności łańcucha dostaw.

Dzięki temu wszystkie opony produkowane w zakładach Apollo Tyres w Europie będą teraz wytwarzana z wykorzystaniem kauczuku naturalnego pochodzącego od dostawców, którzy zobowiązali się do realizacji zasad GPSNR — unikania nieekologicznych praktyk, które mogłyby mieć negatywny wpływ na klimat, przyrodę, prawa człowieka oraz gospodarki lokalne.

image

Norma ISO 20400 zawiera wytyczne dla kierowników ds. zakupów dotyczące włączenia zrównoważonego rozwoju do procesów zaopatrzenia organizacji. (zdjęcie ilustracyjne)

FOTO: Apollo Tyres

Kauczuk naturalny

Założona w 2018 r. GPSNR jest międzynarodową, wielostronną organizacją, w której członkostwo jest dobrowolne. Jej misją jest prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu łańcucha wartości kauczuku naturalnego na czynniki społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Organizacja zrzesza ponad 200 członków reprezentujących ponad 55% globalnego łańcucha wartości kauczuku naturalnego, w tym producentów opon, samochodów i surowców. Członkowie, tacy jak Apollo Tyres, proszeni są o zobowiązanie się do realizacji wizji i misji platformy, a także do przestrzegania 12 zasad dotyczących zrównoważonego kauczuku naturalnego określonych w oświadczeniu członków założycieli oraz w ramach polityki GPSNR. Zasady te obejmują zgodność z prawem, prawa człowieka, dobro lokalnej społeczności, wydajność produktów, identyfikowalność łańcucha dostaw i inne postanowienia polityki.

Poza wspieraniem własnej strategii zrównoważonego rozwoju firma Apollo Tyres wykorzystuje zobowiązania wynikające z polityki GPSNR w celu dostosowania się do celów środowiskowych swoich globalnych klientów, w tym wielu czołowych producentów pojazdów, z którymi zawarła oryginalne umowy na dostawy sprzętu.

Firma Apollo Tyres z certyfikatem ISO 20400

W ramach swojej globalnej misji dotyczącej zrównoważonego rozwoju firma Apollo Tyres niedawno uzyskała również certyfikat ISO 20400, który definiuje wymogi dotyczące zrównoważonych zakupów, włączając w to te dotyczące odpowiedzialności, transparentności, poszanowania praw człowieka i etycznego zachowania, a także podkreśla kluczowe kwestie, takie jak zarządzanie ryzykiem i ustalanie priorytetów.

Norma ISO 20400 zawiera wytyczne dla kierowników ds. zakupów dotyczące włączenia zrównoważonego rozwoju do procesów zaopatrzenia organizacji. Uwzględnia aspekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne motywujące decyzje o zakupie, zapewniając pozyskiwanie surowców, takich jak guma naturalna, w sposób zgodny z tą normą w celu stworzenia kultury zrównoważonego rozwoju w całym sektorze.

image

Dostawcy kauczuku muszą unikać nieekologicznych praktyk, które mogą mieć negatywny wpływ na klimat, przyrodę, prawa człowieka i lokalne gospodarki. (zdjęcie ilustracyjne)

FOTO: Apollo Tyres

Coraz więcej opon

"Globalne zapotrzebowanie na opony rośnie, co wynika ze wzrostu sprzedaży samochodów oraz usług transportu pasażerskiego. Dążymy tego, aby wraz z dostawcami, na których polegamy, rozwijać się w zrównoważony sposób" — mówi Benoit Rivallant, prezes i dyrektor generalny Apollo Tyres Europe. "Kauczuk naturalny jest surowcem przyjaznym dla środowiska tylko wtedy, gdy jest pozyskiwany w sposób zrównoważony. Naszym zadaniem jest współpraca z firmami na przestrzeni całego łańcucha wartości, aby zapewnić pełną transparentność i pomóc branży oponiarskiej w zarządzaniu jej wpływem na środowisko i społeczeństwo".

opr. Jan Józefowicz, źródło: Apollo Tyres

21. maj 2024 06:06