StoryEditor

Amazone i FieldView – współpraca w zakresie inteligentnego rolnictwa

Amazone i FieldView czyli platforma Bayer rozpoczynają strategiczną współpracę w celu promowania i uproszczenia adaptacji inteligentnych praktyk rolniczych.
21.11.2023., 12:01h

Celem współpracy jest poprawa łączności i stworzenie połączenia między zaawansowanymi narzędziami cyfrowymi FieldView a precyzyjnymi maszynami Amazone. Dla rolników oznacza to łatwe, cyfrowego przechwytywanie wszystkich istotnych parametrów agronomicznych. To kamień milowy w cyfrowej transformacji rolnictwa obu firm.

Dokumentacji zmiennych dawek nawozów

Jednym z głównych celów FieldView jest zapewnienie rolnikom głębszego i bardziej obiektywnego wglądu w efektywność upraw. Chodzi o zapewnienie płynnej integracji i komunikacji między maszynami Amazone a FieldView Drive. Podstawowa kompatybilność z opryskiwaczami Amazone i rozsiewaczami nawozów już istniała. Teraz firmy pracują nad ulepszeniem dokumentacji zmiennych dawek nawozu na podstawie map aplikacji. W ten sposób rozsiewacze nawozów Amazone mogą stosować różne dawki po lewej i prawej stronie podczas przetwarzania map aplikacji. Istotne znaczenie ma też to, że możliwe jest również rejestrowanie z podwójną precyzją.

image

Amazone ZG-TS wyposażony w WindControl (z lewej) i aplikację FieldView Cab wizualizującą dane przechwycone z czujnika.

FOTO: Amazone

Aplikowanie nasion, nawozów i innych składników

Obaj partnerzy zajmowali się ostatnio technologią siewników Amazone. W szczególności maszynami, które mogą jednocześnie aplikować nasiona, nawóz i inne składniki z różnych zbiorników. W kolejnej wersji aplikacji FieldView Cab, nowo utworzona kompatybilność z siewnikami Amazone zostanie udostępniona wszystkim klientom. Umożliwi to FieldView pełne przechwytywanie wszystkich danych o produktach zastosowanych podczas siewu i wykorzystanie ich do analizy.

Optymalizacja i efektywność

Oprócz przechwytywania, przechowywania i wizualizacji ważnych danych polowych, FieldView wspomaga użytkowników w podejmowaniu lepszych decyzji, co zoptymalizuje efektywność. Obejmuje to wczesne wykrywanie problemów i monitorowanie dojrzałości pod koniec sezonu, a także szczegółową ocenę i prób polowych oraz wydajność agronomiczną poszczególnych środków w gospodarstwie.

Gromadzenie i udostępnianie danych między platformami

Christine Brunel-Ligneau, Digital Farming Solutions EMEA, komentuje – To ekscytujący i kluczowy czas dla innowacji w rolnictwie. Stawiamy czoła wyzwaniom, a w Bayer koncentrujemy się na dostarczaniu rolnikom całościowych rozwiązań opartych na wiedzy naukowej. Aby zaspokoić potrzeby klientów, ściśle współpracujemy z wiodącymi partnerami branżowymi, aby umożliwić gromadzenie i udostępnianie danych między różnymi platformami. Pomagamy rolnikom w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi i umiejętności, aby pomóc ich uprawom, obszarom wiejskim i środowisku.

Podejmowanie lepszych decyzji

Celem współpracy jest to, aby w przyszłości rolnicy korzystający z FieldView mogli czerpać jeszcze większe korzyści z wiedzy technicznej Amazone. Obaj partnerzy zamierzają przechwytywać dodatkowe dane, a także zwiększać ich precyzję i jakość. Na przykład, informacje dotyczące pogody zebrane z maszyn Amazone mają wspomóc podejmowanie lepszych decyzji nie tylko podczas prac polowych ale też później podczas oceny jakości pracy.

image

Amazone ZG-TS wyposażony w WindControl (z lewej) i aplikację FieldView Cab wizualizującą dane przechwycone z czujnika.

FOTO: Amazone

Dodatkowy potencjał optymalizacji

Gregor Bensmann, Product Manager Smart Farming, wyjaśnia – dostarczanie kolejnych, generowanych maszynowo danych będzie w coraz większym stopniu podstawą decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa rolne. Kompatybilność między naszymi maszynami i systemami takimi jak FieldView umożliwi klientom identyfikację dodatkowego potencjału optymalizacji w ich operacjach i odpowiednie dostosowanie procesów. Dostęp do danych z czujników z maszyn Amazone przyczynia się w ten sposób jeszcze bardziej do zwiększenia wydajności i efektywności rolnictwa. Co więcej, dane te już teraz stanowią podstawę ogromnego postępu, jaki dokonał się dzięki rolnictwu precyzyjnemu.

oprac. Jan Józefowicz, źródło: Amazone

27. maj 2024 20:32