StoryEditor

Agro-Rami idzie w elektryczność. Zobacz co to znaczy!

Na spotkaniu z rolnikami w pobliżu Wrześni firma Agro-Rami oznajmiła, że kupiła nowatorski sprzęt do elektro-fizycznego zwalczania chwastów.
15.02.2023., 14:42h

Agxtend, Gxtend, Xpower skuteczne zwalczanie chwastów

W przyszłości zwalczanie chwastów w uprawie roślin będzie utrudnione ze względu na ograniczenia w zatwierdzeniu sprawdzonych substancji chwastobójczych. Aby zagwarantować skuteczną kontrolę gatunków inwazyjnych, Agxtend i Zasso opracowują nowe podejście do zarządzania zintegrowaną ochroną upraw – w tym m.in. buraków cukrowych.

image

Schemat działania sprzętu do elektrycznego zwalczania chwastów. Źródło CNH.

FOTO:

W 2019 roku po raz pierwszy przetestowano elektro-fizyczne zwalczanie chwastów – czyli Electroherb – w scenariuszu zabiegów przedwschodowych w uprawie buraka cukrowego z siewem w mulcz (rys. 1). To niekonwencjonalne rozwiązanie porównano z metodą mechaniczną w próbie polowej z potrójnymi powtórzeniami. Poszczególne poletka podzielono po połowie na zabiegi przedsiewne z glifosatem i bez glifosatu w celu zwalczania starych chwastów. Obróbkę powierzchniową XPower wykonano mocą 72 kW na szerokości roboczej 3 m i prędkości jazdy 3 i 5 km/h.

Rys. 1. WykorzystanieElectroherb do zwalczania chwastów przed wschodami buraka cukrowego

image

źródło: Konferencja Biologii Chwastów i Zwalczania Chwastów w Brunszwiku

FOTO:

Po lewej stronie powyższej ilustracji zaprezentowano skuteczność technologii Electroherb podczas zwalczania starych chwastów (głównie ugoru) z zastosowaniem gilfosatu. Po prawej natomiast pokazano gęstość chwastów na 10 m² (wartości uśrednione (n=6), 09.04.2019), 18 dni po siewie buraków cukrowych, bez zastosowania gilofastu.Na wykresach przedstawiono następujące warianty przedwschodowe:

próba kontrolna – bez zastosowania jakiejkolwiek metody zwalczania chwastów,

wyniki po zastosowaniu Electroherb,

wyniki po zastosowaniu brony.

Wyniki badań

Powyższe wyniki opublikowane zostały w dniach 3-5 marca 2020 roku we współpracy z partnerami badawczymi na 29. Niemieckiej Konferencji Biologii Chwastów i Zwalczania Chwastów w Brunszwiku. Rezultaty prób polowych z 2019 roku wykazały, że elektrofizyczne zwalczanie chwastów prowadzi do znacznego zmniejszenia ich zagęszczenia. Co więcej, udowodniono, że również starsze chwasty mogą być skutecznie zwalczane bez stosowania glifosatu przed siewem, dzięki wykorzystaniu technologii Electroherb. Ze względu na niską konkurencyjność buraka cukrowego w stadium liścienia, zabiegi z wykorzystaniem tej metody w przedwschodach mają pozytywny wpływ na rozwój młodych buraków cukrowych.

Co dalej?

W oparciu o wyniki roku doświadczalnego 2019, eksperyment z elektrofizycznymi zabiegami przedwschodowymi buraków cukrowych powtórzony został w roku testowym 2020.Ponadto w celu wprowadzenia Electroherb do powschodowego zwalczania chwastów w przypadku tego typu upraw, w 2020 roku po raz pierwszy między rzędami buraków cukrowych został zastosowany aplikator międzyrzędowy do zwalczania chwastów.

Wkrótce więcej szczegółów związanych z tą technologią.

opr. i fot. Jan Józefowicz, źródło: Agro-Rami, Case IH, Hubert Bronś

27. maj 2024 20:45