StoryEditor

Agritechnica – jeden złoty i 17 srebrnych medali

DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze), organizator targów Agritechnica, ogłosiło dziś zwycięzców złotych i srebrnych medali konkursu Agritechnica Innovation Awards 2023.
26.09.2023., 15:00h

Artykuł aktualizowany

Wiodący program nagród za innowacyjność w branży maszyn rolniczych otrzymał 251 zgłoszeń, z których 218 zostało zatwierdzonych do listy innowacji wystawienniczych. Jury Innowacji DLG przyznało jednej innowacji złoto, a 17 innowacjom srebrny medal. Złoty medal Agritechnica Innovation przyznawany jest innowacjom demonstrującym nową koncepcję, w której funkcjonalność zmieniła się zdecydowanie i powoduje powstanie nowego procesu lub oznacza znaczne ulepszenie istniejącego procesu.

image

Złoty medal za ogólną koncepcję kombajnu zbożowego z podwójnym wirnikiem osiowym CR. Firma: New Holland – marka CNH.

FOTO: New Holland

Złoty medal

Ogólna koncepcja kombajnu zbożowego z podwójnym wirnikiem osiowym CR. Firma: New Holland – marka CNH

Dalszy rozwój technicznie możliwej wydajności młócenia kombajnów zbożowych jest coraz bardziej ograniczony ich rozmiarem, wagą i wymiarami.

Dotyczy to w szczególności poszerzenia kanału młócącego, najskuteczniejszego środka konstrukcyjnego, który jednak bezpośrednio wpłynąłby na szerokość maszyny, która z kolei już napotyka ustawowe limity szerokości transportowej. Fundamentalna, regresywna natura rozdzielania funkcji jest jednym z argumentów przeciwko prostemu rozszerzaniu sekcji młócenia i rozdzielania. Ponadto zwiększona moc napędowa i odpowiednio zwymiarowane technologie napędowe, a także narzędzia do młócenia i oddzielania powodują przekroczenie prawnie określonych nacisków osi.

Ogólna koncepcja nowego kombajnu zbożowego z podwójnym wirnikiem osiowym CR firmy New Holland została zaprojektowana z myślą o maksymalnej gęstości mocy przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich ograniczeń. Podstawowym elementem nowego kombajnu CR jest technologia napędowa z silnikiem, który jest montowany wzdłużnie w zależności od kąta nachylenia wirników. Centralnie umieszczona przekładnia o podziale mocy służy do napędzania wirników i hederów żniwnych z łańcuchem dolotowym w linii prostej lub za pomocą wału napędowego. Lewy wirnik służy jako wał pośredni dla bębna podającego. Wał napędowy znajduje się po prawej stronie podwozia powyżej poziomu obudowy wirnika. W związku z tym nie ma napędów po obu stronach podwozia między podwoziem a układem jezdnym, w wyniku czego szerokość podwozia znacznie wzrosła. Powstała przestrzeń została wykorzystana do poszerzenia kanału młócka, a tym samym do zwiększenia zainstalowanej wydajności technicznej kombajnu.

Aby wyeliminować wszelkie blokady, sterowany programowo automatyczny system nie tylko wykonuje zwykłe ruchy w przód iw tył, aby poluzować blokadę, ale także obraca napinacz paska do odpowiedniej strony napinającej taśmy bębna podającego, co prowadzi do szczególnie precyzyjnego przeniesienia ruchu obrotowego. Opatentowany system czyszczenia został również rozszerzony o 13 procent, a załadunek elewatora zbożowego został zoptymalizowany, podczas gdy technologia sterowania wspierana czujnikiem ciśnienia mierzy ciśnienie tłoka, a tym samym oddzielnie zbiera plony na przednim i tylnym górnym sicie. Puste powierzchnie wynikające z nierównomiernego rozłożenia mieszanki składników ziarnowych i nieziarnowych są kompensowane poprzez wytrząsanie boczne, w wyniku czego system nie tylko zapewnia równomierne rozłożenie materiału na górnych sitach na płaskich, a także na zboczach bocznych, ale także po raz pierwszy jest w stanie rozwiązać podstawowy problem rozkładu bocznego typowy dla kombajnów zbożowych z wirnikiem osiowym. System rozdrabniania i dystrybucji słomy jest wyposażony w technologię sterowania opartą na kamerze, która zwiększa efektywność energetyczną kombajnu, a masa maszyny pozostała praktycznie niezmieniona w tym samym czasie dzięki konstrukcjom zoptymalizowanym pod względem masy.

Dzięki nowemu kombajnowi zbożowemu z podwójnym wirnikiem osiowym CR firma New Holland wkracza w nowy wymiar wydajności kombajnów zbożowych z podwójnym wirnikiem osiowym, wykorzystując zasadę przepływu wzdłużnego.

opr. Jan Józefowicz, źródło: DLG

27. maj 2024 20:43