StoryEditor

Agritechnica 2023 – srebrne medale cz. III

Kolejne cztery nowości: Amazone precyzja rozsiewu, radar prędkości w Axial Flow, Grimme wymienny separator i Shaktiman kopaczka do ziemniaków
28.09.2023., 13:00h

CurveControl do rozsiewaczy odśrodkowych

Firma: Amazone

Hala/stoisko: 9/C30

Efekt, że prędkość znacznie wzrasta w promieniu zewnętrznym przy jednoczesnym zmniejszaniu się w równym stopniu po wewnętrznej stronie łuku na zakrętach, jest szczególnie zauważalny w przypadku dużych szerokości roboczych, co nieuchronnie prowadzi do zmian wielkości wyjściowej.

Zagadnienie kompensacji krzywej, czyli dostosowania wydatku do zmian prędkości jest już znane w opryskiwaczach. Jednak belka opryskiwacza znajduje się tuż za fizycznym punktem obrotu maszyny. W związku z tym, aby uzyskać kompensację krzywej, należy dostosować jedynie wydatek w obrębie belki.

Z kolei rozrzut rozsiewacza odśrodkowego jest nawet dwukrotnie większy niż szerokość robocza, a punkt wysiewu znajduje się wiele metrów za urządzeniem rozsiewającym, w zależności od rodzaju nawozu i szerokości roboczej. Ponadto rozsiew ma kształt nerki. Oprócz regulacji dawki w obrębie krzywej, w rozsiewaczu należy uwzględnić szczególnie przesunięcie w obrazie wysiewu. Wszystko to wymaga dokładnej wiedzy o tym, jak elementy robocze działają z różnymi nawozami i wymaga odpowiednio złożonej realizacji algorytmu sterowania. Po raz pierwszy obraz rozsiewu rozsiewacza odśrodkowego jest regulowany na zakrętach za pomocą systemu CurveControl.

Przyszłościowy radar prędkości pracy kombajnu Axial-Flow

Firma: Case IH – marka CNH

Hala/Stoisko: 3/A48

image

To opatentowane rozwiązanie prowadzi do bardziej spójnego podawania masy żniwnej i zapewnia kontrolę hedera przy mniejszym kontakcie z podłożem.

FOTO: Case IH

Kontrolery przepustowości kombajnu reagują na zmiany stanu zebranych plonów dopiero wtedy, gdy materiał jest już w przyrządzie żniwnym, kanale wlotowym lub zespole młócącym, lub gdy czujniki umieszczone w kabinie skanują plon, ale pod niekorzystnym kątem.

W przypadku ekstremalnych zmian warunków zbioru, takich jak omłot łanów wyległych w różnych kierunkach lub luki i obszary chwastów, skutkuje to odpowiednio wysokim przeciążeniem lub niedociążeniem kombajnu z nadmiernymi różnicami prędkości pojazdu lub przeciążeniem, a także niedociążeniem elementów młócących i separujących ziarno.

Często kontroler przepustowości jest wtedy dezaktywowany. Ponadto, technologia czujników kontrolujących wysokość przyrządu żniwnego rejestruje obszary nierównego podłoża tylko wtedy, gdy przyrząd żniwny już się z nimi zetknął, co oznacza, że może dochodzić do zatorów.

W nowym systemie Forward Looking Feedrate Control firmy Case IH czujniki radarowe są zamontowane na składanych wspornikach. Czujniki te mierzą stan, wysokość i gęstość upraw, a określone w ten sposób wartości czujników są wykorzystywane jako zmienne wejściowe dla sterownika przepustowości. Czujniki dodatkowo mierzą profil podłoża i, oprócz danych z czujników podłoża, optymalizują kontrolę wysokości koszenia za pomocą wartości obliczonych przy użyciu nowych algorytmów.

To opatentowane rozwiązanie prowadzi do bardziej spójnego podawania masy żniwnej i zapewnia kontrolę hedera przy mniejszym kontakcie z podłożem. W sumie przekłada się to na zwiększoną wydajność kombajnów, niezawodność działania, a tym samym wydajność.

Wymienny separator "ChangeSep"

Firma: Grimme

Hala/stoisko: 25/F10

image

Dzięki wymiennemu separatorowi ChangeSep firma Grimme połączyła dwa istniejące systemy w jednej maszynie.

FOTO: Grimme

Producenci ciągnionych kombajnów bunkrowych oferują swoje modele z różnymi urządzeniami oddzielającymi ciała obce, aby umożliwić dostosowanie do panujących warunków pracy. Jednak wewnętrzne odległości między polami i gospodarstwami, a tym samym często zmienność gleb, zwiększają się wraz ze wzrostem powierzchni upraw w gospodarstwach uprawiających ziemniaki. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której nieodpowiedni separator jest używany na coraz większej liczbie pól.

Po raz pierwszy separator ChangeSep firmy Grimme umożliwia teraz beznarzędziowe przełączanie między dwoma aktywnymi urządzeniami do oddzielania ciał obcych przypominających bulwy w kombajnie.

Dzięki temu urządzenia do oddzielania gumowych taśm palcowych, zaprojektowane jako cyrkulacyjne rolki zgarniające lub deflektorowe, mogą być szybko i łatwo dostosowane do zmieniających się warunków glebowych, a także różnych metod zbioru (bezpośredniego, dzielonego lub wzbogacanego). Oszczędza to ogromną ilość czasu i optymalizuje tempo pracy bez rezygnacji z delikatnego obchodzenia się z bulwami.

Dzięki wymiennemu separatorowi ChangeSep firma Grimme połączyła dwa istniejące systemy w jednej maszynie, co znacznie rozwinęło technologię separatora, szczególnie dlatego, że separatory można wymieniać przy niewielkim wysiłku i bez specjalnego wyposażenia technicznego.

Kopaczka do ziemniaków ze SmartFold

Firma: Shaktiman i Grimme

Hala/stoisko: 25/F10

image

Ogólnie rzecz ujmując dalszy rozwój znanego systemu przyczynia się do zwiększenia jakości pracy i jego tempa, a tym samym do bezpieczeństwa żywnościowego w krajach wschodzących i rozwijających się.

FOTO: Shaktiman

Ze względu na to, że obszary uprawy ziemniaków na małą skalę stają się coraz bardziej zmechanizowane w krajach wschodzących i rozwijających się, to oprócz tempa pracy na znaczeniu zyskuje także jakość pracy.

Maszyna opracowana wspólnie przez firmy Shaktiman i Grimme spełnia te wymagania dzięki nowej konstrukcji. Dzięki krótkiemu łańcuchowi pierwszego sita i hydraulicznemu mechanizmowi składania drugiego łańcucha sitowego, kontrola głębokości redlic za pomocą rolek może być dodatkowo zintegrowana z maszyną bez znacznego zwiększania wymagań dotyczących siły podnoszenia, zapewniając w ten sposób możliwość dalszego użytkowania małych ciągników. Sekcja wlotowa o kontrolowanej głębokości i powiększona powierzchnia sita umożliwiają regulowany przepływ materiału, który jest łagodny dla bulw. Jednocześnie umieszczenie całkowicie odsłoniętych bulw na zagęszczonej wałem glebie znacznie ułatwia pracę kombajnistom, a tym samym zmniejsza straty wynikające z nadmiernego zagłębienia bulw.

Ogólnie rzecz ujmując dalszy rozwój znanego systemu przyczynia się do zwiększenia jakości pracy i jego tempa, a tym samym do bezpieczeństwa żywnościowego w krajach wschodzących i rozwijających się.

opr. Jan Józefowicz, źródło: DLG

19. maj 2024 14:16