StoryEditor

Agritechnica 2023 – srebrne medale cz. II

Claas – nowatorska regulacja podnośnika, Saphir – GrindStar ultra płytka uprawa, All-In-One – formowanie redlin, Zunhammer – System Eco-Duo Vario.
20.09.2023., 14:00h

Wielowymiarowa 3-punktowa regulacja podnośnika ciągników

Firma: Claas KGaA

Hala/stoisko: 13/C04

image

Firma Claas znacznie rozwinęła 3-punktowy podnośnik, integrując górny łącznik z systemem sterowania.

FOTO: Claas KGaA

W nowoczesnych ciągnikach moc pociągowa jest zwykle regulowana za pomocą dolnych punktów TUZ. Podnoszenie lub opuszczanie 3-punktowego podnośnika często prowadzi do tego, że narzędzia do uprawy gleby nie są ustawione równolegle do podłoża i w związku z tym głębokość robocza z przodu i z tyłu jest różna.

Aby to zoptymalizować, firma Claas integruje również górny łącznik hydrauliczny z wielowymiarowym 3-punktowym systemem sterowania. Czujniki pomiaru wysokości, które przekazują sygnały do elektroniki sterującej ciągnika, są montowane z przodu i tyłu narzędzia, co pozwala określić jego położenie względem terenu. Za pomocą dodatkowej jednostki sterującej układu hydraulicznego można je przekształcić w specyfikację regulacyjną dla górnego punktu zawieszenia, co pozwala na automatyczne ustawienie sprzętu w zakresie nachylenia wzdłużnego. Pozwala to na równoległe prowadzenie narzędzia względem podłoża, a tym samym zapewnia pożądaną jakość pracy.

GrindStar

Firma: Saphir Maschinenbau GmbH

Hala/stoisko: 27/E05

image

GrindStar łączy w sobie zalety mulczerów i bron, rozwijając znany już proces. W rezultacie praca jest wyraźnie lepsza, co wpływa na jej jakości i efektywność w rozumieniu kosztów.

FOTO: Saphir

Wspólny rozwój ze Szkołą Wyższą Köln, Instytutu Budowy i Techniki Maszyn Rolniczych

(hala 24/A20) i Landwirtschaftliche Rentenbank (hala 24/D15) oraz seed2soil GmbH & Co. KG (hala 21/D28)

Aby w jak największym stopniu oszczędzać wodę i optymalnie wykorzystać ją do kiełkowania samosiewów, nasion chwastów lub kolejnych międzyplonów w pierwszym zabiegu po zbiorze, uprawa ścierniska powinna być jak najpłytsza.

GrindStar firmy Saphir rozwiązuje ten problem za pomocą pasywnie obracających się wirników, które uprawiają glebę bardzo płytko (do 2 cm). Wirniki mają średnicę 75 cm, z czego połowa obwodu ma stały kontakt z glebą za pomocą narzędzi ustawionych pod kątem. Każdy wirnik jest prowadzony na równoległoboku, co umożliwia korzystniejsze dopasowanie do powierzchni gleby w porównaniu z innymi koncepcjami ultrapłaskiej uprawy.

image

GrindStar łączy w sobie zalety mulczerów i bron, rozwijając znany już proces. W rezultacie praca jest wyraźnie lepsza, co wpływa na jej jakości i efektywność w rozumieniu kosztów.

FOTO: Saphir

Pasywnie obracające się narzędzia uwalniają drobną ziemię i przykrywają samosiewy oraz przygotowują resztki pożniwne tak, aby szybko zaczęły się rozkładać. Inne porównywalne koncepcje (np. brony) działają mniej intensywnie lub głębiej (np. duże sprężynowe brony zębowe lub kompaktowe brony talerzowe).

Bardzo korzystne zapotrzebowanie na moc pociągową GrindStar, wynoszące około 20 kW/m szerokości roboczej podczas pracy, jest podobne do zapotrzebowania brony, ale maszyna osiąga intensywność obróbki resztek pożniwnych znaną z mulczera.

Formowanie redlin w uprawie ziemniaków

Firma: All-In-One GmbH

Hala/Stoisko: 25/B23

image

Firma All-In-One znacznie rozwinęła i ulepszyła tę technologię dzięki obrotowym elementom formującym grzbiety redlin.

FOTO: All In One

Pokrycie boków, stabilność, a także wymiana gazowa i parowanie, to prawdziwe zadania dla specjalistów w uprawie ziemniaków. Wymagania dotyczące formowania redlin są tak różnorodne jak gleba, na których uprawia się ziemniaki. Dodatkowym problemem w istniejących na rynku systemach są pozostałości z poprzednich upraw i międzyplonów.

image

Firma All-In-One znacznie rozwinęła i ulepszyła tę technologię dzięki obrotowym elementom formującym grzbiety redlin.

FOTO: All In One

Nowa rotacyjna formownica redlin opracowana przez All-In-One GmbH tworzy równomiernie ukształtowane grzbiety redlin ziemniaków, i co ważne, odbywa się to energooszczędnie. Dzięki dodatkowo zintegrowanym elementom tnącym, resztki poprzednich upraw i międzyplonów są cięte, a ryzyko zatykania znane z istniejących systemów jest wyeliminowane. Istotne znaczenie ma to, że toczący się element formujący redliny wymaga niewielkiej siły pociągowej, znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas cofania, a tym samym istotnie poprawia funkcjonalność. Kształt elementów tocznych ułatwia formowania grzbietów, które są więcej niż wystarczające do wymiany powietrza i wody. Redukcja powierzchni erozyjnej jest osiągana za pomocą łopatek przymocowanych do dysków, przy czym te pierwsze zapewniają pasywny napęd i jednocześnie perforują przestrzeń między grzbietami. Elementy, które troszczą się o optymalny kształt grzbietów mogą być wymieniane pojedynczo. Są wykonane z trwałego materiału, co zapewnia długą żywotność.

System Eco-Duo Vario

Firma Zunhammer GmbH

Hala/stoisko: 23/B33

image

System Eco-Duo Vario firmy Zunhammer stanowi znaczący postęp w zakresie rozlewania gnojowicy.

FOTO: Zunhammer

Wraz ze wzrostem szerokości roboczej wysięgników do aplikacji gnojowicy, które są coraz większe, precyzyjne nawożenie jest utrudnione ze względu na fakt, że ilość wyjściowa nie jest zmienna, ale taka sama na całej szerokości belki.

image

System Eco-Duo Vario firmy Zunhammer stanowi znaczący postęp w zakresie rozlewania gnojowicy.

FOTO: Zunhammer

W systemie Eco-Duo Vario firmy Zunhammer, będącym kolejnym rozwinięciem znanego systemu dwóch pomp, wydajność można regulować niezależnie dla każdej połowy belki, co jest atrakcyjną nowością. Umożliwia to podwojenie dokładności precyzyjnego nawożenia. Ma to szczególne znaczenie przy dużych szerokościach roboczych. Wyłączenie części szerokości nie prowadzi do zmiany ilości podawanej gnojowicy w innych częściach belki, ponieważ w tym układzie reguluje się prędkość obrotową pompy.

opr. Jan Józefowicz, źródło: DLG

23. maj 2024 19:30