StoryEditor

Agrihandler: Akademia Trawy - podsumowanie pierwszego sezonu

Oto jak można zmniejszyć koszty produkcji mleka, poprawić jakość gleby i zmniejszyć emisją szkodliwych substancji dzięki pielęgnacji użytków zielonych.
25.05.2023., 17:41h

Prace agrarne w ramach projektu Akademia Agrihandler 2022 rozpoczęto od aeracji, czyli usuwania zagęszczeń w wierzchniej warstwie użytków zielonych z wykorzystaniem aeratora marki Evers. Następnym krokiem była doglebowa aplikacja nawozu organicznego. Zależnie od lokalizacji były to: gnojowica, gnojówka i poferment, które aplikowano za pomocą wozu asenizacyjnego Veenhuis Profiline 19450 wraz z aplikatorem doglebowym Veenhuis Ecojet 7.60. Poza tym na wybranych polach, zastosowano specjalną mieszankę traw korzystając z siewnika marki Evers.

W kolejnych miesiącach (maj, lipiec i sierpień) prowadzono pokos traw, w który brał udział zestaw firmy Elho. Była to kosiarka czołowa NM 3700 F i tylna typu motyl NM 10500 SideFlow podłączone do ciągnika JCB Fastrac 8330. Podczas zbioru zielonki korzystano z przyczepy samozbierającej Schuitemaker Rapide 660.

image

W kolejnych miesiącach (maj, lipiec i sierpień) prowadzono pokos traw, w który brał udział zestaw firmy Elho.

FOTO: Agrihandler

Dwa razy więcej masy zielonej z takiego samego areału

Powyższy tytuł opisuje imponujące efekty Akademii Agrihandler w trzech lokalizacjach. W celu dokładnej weryfikacji prowadzonych działań w ramach Akademii Agrihandler prowadzono je w różnych regionach Polski. Były to: Polanowice (województwo kujawsko-pomorskie), Łodygowo (województwo warmińsko-mazurskie) i Dobrodzień woj. opolskie.

Wyniki z przeprowadzonych pokosów trwałych użytków zielonych na poletkach doświadczalnych Akademii są imponujące, bo wyniki całego procesu pokazują, że na poletkach, gdzie stosowana była technologia Agrihandler zebrano o 113% więcej masy zielonej.

Gnojowica wpłynęła na skład chemiczny traw

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że nawożenie doglebowe gnojowicą korzystnie wpłynęło na skład chemiczny materiału roślinnego. "Wyniki badań po pierwszym roku realizacji projektu wskazują, że nawożenie doglebowe gnojowicą korzystnie wpłynęło na skład chemiczny traw. W okresie wegetacyjnym wzrosła w materiale roślinnym zawartość magnezu, potasu oraz azotu, jedynie zawartość fosforu była niższa w trawie drugiego pokosu w porównaniu ze składem chemicznym pokosu pierwszego. Potwierdza to tezę, iż nawożenie gnojówką i gnojowicą powinno być uzupełniane mineralnymi nawozami fosforowymi w celu zapewnienia potrzeb pokarmowych traw. Doglebowa aplikacja gnojowicy pozytywne wpłynęła na rozwój pożytecznych drobnoustrojów uczestniczących w przemianach węgla i azotu. Odnotowano również, wzrost zawartości chlorofilu oraz karotenoidów w trawie pobranej z powierzchni pastwisk nawożonych doglebowo w porównaniu z poletkami kontrolnymi – nawożonymi gnojowicą w sposób konwencjonalny" – komentuje prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska).

image

Wyniki z przeprowadzonych pokosów trwałych użytków zielonych na poletkach doświadczalnych Akademii są imponujące, bo wyniki całego procesu pokazują, że na poletkach, gdzie stosowana była technologia Agrihandler zebrano o 113% więcej masy zielonej.

FOTO: Agrihandler

Gleba odpłaca za stosowanie nawozów naturalnych

Nawozy naturalne, takie jak gnojówka i gnojowica, to niedoceniane źródło makro- i mikroelementów. Zastosowane w nawożeniu gleb poprawiają ich właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, co przekłada się na szybszy wzrost i poprawę jakości trawy wykorzystywanej do skarmiania bydła mlecznego.

Dodatkowo na początku listopada 2022 roku pobrano próbki gleby w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych. Wyniki wykonanych w Katedrze Mikrobiologii i Technologii Żywności WRiB Politechniki Bydgoskiej badań wskazują, że zabiegi agrotechniczne związane ze sposobem aplikacji gnojowicy mogą pozytywnie oddziaływać na rozwój pożytecznych drobnoustrojów uczestniczących w przemianach C i N. Stwierdzono także korzystny wpływ doglebowego nawożenia gnojowicą na rozwój drobnoustrojów glebowych w zależności od zastosowanych sposobów jej aplikacji. Więcej informacji na temat wyników Akademii Agrihandler znajduje się na stronie projektu: www.akademiaagrihandler.pl

Akademia Agrihandler – drugi sezon 2023

Przeprowadzone na polach działania i analizy badań udowadniają, ze obrany kierunek jest jak najbardziej właściwy. W sezonie 2023 prace agrarne i badania przeprowadzane będą ponownie na trzech polach testowych. Zostaną podzielone na 4 części, z której na każdej z nich zastosowane zostaną różne techniki agrarne. Znajdują się one w 3 lokalizacjach:

► Polanowice – województwo kujawsko-pomorskie;

► Łodygowo – województwo warmiński mazurskie;

► Przecza – województwo opolskie.

image

Doglebowa aplikacja nawozu organicznego - zależnie od lokalizacji były to: gnojowica, gnojówka i poferment, które aplikowano za pomocą wozu asenizacyjnego Veenhuis Profiline 19450 wraz z aplikatorem doglebowym Veenhuis Ecojet 7.60. Poza tym na wybranych polach, zastosowano specjalną mieszankę traw korzystając z siewnika marki Evers.

FOTO: Agrihandler

Obiecujące wyniki

– Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych to jeden z nadrzędnych celów Akademii Agrihandler. W procesie doświadczalnym Akademii badamy wpływ zastosowania różnych kombinacji unikalnych technologii pielęgnacji na jakość ilość i skład trawy. Wyniki po pierwszym roku działalności Akademii są bardzo obiecujące. Pokazują, ze zastosowane techniki agrarne i użyte przy nich maszyny bardzo dobrze spełniają swoją rolę i mogą przynieść Rolnikom wymierne korzyści. To nas motywuje do dalszych działań – podkreśla Aleksander Muss – Dyrektor Handlowy Agrihandler.

opr. Jan Józefowicz, źródło: Agrihandler

23. czerwiec 2024 07:50