r e k l a m a

Partner serwisu

Siew pasowy w kalkulacji różnicowej

Siew pasowy w kalkulacji różnicowej

W najnowszym wydaniu Profi przedstawiamy agregaty do siewu uproszczonego i pasowego. A oto szczegółowa kalkulacja tej metody agrotechniki. 

Siew pasowy (ang. strip-till) zyskuje w ostatnich latach coraz więcej zwolenników, głównie ze względu na oszczędność paliwa i skrócenie okresu agrotechnicznego. Gospodarstwa mają do wyboru skorzystanie z coraz szerszej oferty usług lub zakup własnego sprzętu. Ta druga możliwość z oczywistych względów będzie dotyczyć dużych gospodarstw. Przed podjęciem decyzji o wyborze technologii uprawy, a w konsekwencji o wyborze maszyn należy przeprowadzić rachunek ekonomiczny, np. w formie uproszczonej, metodą kalkulacji różnicowej. 

Nasze założenia

r e k l a m a

Przedstawiamy zatem taki rachunek dla oceny efektywności ekonomicznej zastosowania w gospodarstwie technologii siewu pasowego w oparciu na własnym sprzęcie. Przyjęto następujące założenia:
  • wariant uprawy płużnej, pług 4-skibowy obracalny + agregat uprawowo-siewny z broną wirnikową 3 m (ciągnik 140 KM);
  • wariant uprawy uproszczonej, siew w mulcz agregatem jw. (ciągnik 140 KM);
  • wariant z siewem pasowym agregatem 3 m (ciągnik 220 KM). 
Kryterium celu jest ustalenia efektywności ekonomicznej – na poziomie gospodarstwa – przejścia z uprawy płużnej i uprawy uproszczonej na technologię siewu pasowego.
Czytelnicy zainteresowani pełną kalkulacją znajdą ją w tabelach do tego tekstu. W tabelach 1.–2. Znajduje się rachunek pomocniczy kosztów jednostkowych ww. ciągników, agregatów i pługa. Tabela 3. przedstawia kalkulację różnicową dla przyjętego kryterium celu. 
Dla uproszczenia – do celów niniejszego tekstu –zamieszczamy jedynie wykres poglądowy. Wartości widoczne na wykresie nie wymagają chyba komentarza. Orka i siew są zdecydowanie droższe od uprawy pasowej.

Licz i stosuj

Wartości mierzalne (koszty) przyjęto z kalkulacji, natomiast wartości niemierzalne (obniżenie ryzyka operacyjnego oraz wzrost kosztów herbicydów) przyjęto szacunkowo. Pominięto mniej istotne cechy technologii siewu pasowego, jak koszty zmiany kierunku uprawy (kierunku jazdy) po kilku latach uprawy pasowej, a także zmienność w plonach lub w jakości plonu.
Przedstawione kalkulacje mają charakter poglądowy, adekwatny do przyjętych typów maszyn oraz potencjału eksploatacyjnego. Należy każdorazowo w takich kalkulacjach uwzględniać indywidualne uwarunkowania techniczno-organizacyjne danego gospodarstwa.

Zobacz także

Autor: Roman Włodarz
Parametry eksploatacyjne przyjęto wg opracowania „Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014–2020” IT – Przyrodniczy Oddział w Warszawie, 2015 r. 

Kręci Cię technika, a nie masz jeszcze

Profi?

Bezpłatny egzemplarz
Okładka Profi

Zobacz także