r e k l a m a

Partner serwisu

Wielozadaniowy Myszołów z Grudziądza

Wielozadaniowy Myszołów z Grudziądza

Jesienią do oferty Unii dołączyła produkowana w Grudziądzu brona mulczowa Buzzard (ang. myszołów). Do czego można wykorzystać nowe narzędzie?

Płytka uprawa

Od niedawna rośnie grono rolników wyznających zasadę, że ściernisko należy uprawiać najpłycej jak to możliwe. Wraz z popularyzacją tego trendu, kolejni producenci oferują narzędzia do takiej uprawy.  Brony mulczowe Buzzurd są dostępne w szerokościach roboczych 7,5 i 9 m. Wierzchnia warstwa gleby jest wzruszana na głębokość ok. 30 mm. Technologia pracy bronami mulczowymi zakłada 2 przejazdy: pierwszy ma na celu pobudzenie nasion chwastów i samosiewów roślin uprawnych do kiełkowania, które zostaną zniszczone przy drugim przejeździe. Oprócz tego resztki pożniwne zostają rozciągnięte po powierzchni pola. Dwukrotna uprawa zwykle przekonuje ślimaki, myszy i inne polne gryzonie, że pole uprawne nie jest najlepszym miejscem do życia.

5 rzędów zębów

Podstawowym elementem roboczym brony są sprężyste palce o śr. 16 mm i długości 700 mm. Kąt natarcia jest regulowany hydraulicznie, w zależności od ilości resztek pożniwnych i warunków na polu. Podczas pracy na polach z bardzo dużą ilością słomy, ostatnie 2 rzędy można odchylić niezależnie, poprawiając przepływ masy. Producent określa zapotrzebowanie mocy na 130÷170 KM dla narzędzia 7,5-metrowego i 170÷220 dla brony 9-metrowej. Ceny netto w wyposażeniu podstawowym to odpowiednio 44 900 i 54 900 zł.

Wyposażenie dodatkowe

Podczas pracy na ściernisku kukurydzianym lub niszczenia wysokich poplonów, przyda się opcjonalny wał nożowy. Amortyzację wału zapewniają wałki gumowe. Zamiast wału, z przodu brony można zamontować rząd talerzy o śr. 400 mm. Talerze są przykręcane do piast bezobsługowych zawieszonych na sprężynie płaskiej. Ich zadaniem jest podcinanie gleby i wyrzucanie jej do tyłu, w celu mieszania z resztkami roślinnymi. Na liście wyposażenia opcjonalnego znajduje się też regulowana hydraulicznie włóka. Płytki o szer. 150 mm dobrze kruszą bryły gleby, bronę można więc stosować również do wiosennego przygotowania roli. Istnieje możliwość montażu włóki na tych samych sprężynach co talerzy.

 

Opr. ap

Zobacz także