r e k l a m a

Partner serwisu

Pomoc de minimis - limity pomocy

Pomoc de minimis - limity pomocy

r e k l a m a

Rolnicy mają możliwość korzystania z wielu programów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również inne instytucje. Część z tych programów realizowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Jest to wsparcie państwa udzielane producentom rolnym, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Wynika to z tego, że jest to pomoc o niewielkiej wartości, która nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Rolnicy chętnie korzystają z takiego wsparcia, dlatego też warto przypomnieć limity obowiązujące w pomocy de minimis, ponieważ ich przekroczenie spowoduje, że otrzymane wsparcie będzie trzeba zwrócić.

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Wielkość pomocy, jaka może zostać przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że producenta rolnego prowadzącego działalność również w innych sektorach gospodarki obowiązują dodatkowe limity pomocy w okresie 3 lat, tj.:

 • 30 000 EUR - jeżeli poza rolnictwem prowadzi działalność w rybołówstwie,
 • 200 000 EUR - jeżeli poza rolnictwem i rybołówstwem jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w innych sektorach.

W ciągu ostatnich trzech lat producenci rolni mogli otrzymać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc de minimis m.in. w formie:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów na zakup ziemi,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów "klęskowych",
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej lub owoców wiśni,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2014 roku ponieśli szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla rolników, którzy w 2015 roku byli producentami owoców porzeczki czarnej,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza,
 • jednorazowej pomocy finansowej dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r. gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia,
 • umorzenia w całości lub części wierzytelności,

oraz od innych instytucji m.in. w formie:

Zobacz także

 • dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego),
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych),
 • ulg podatkowych (ograny podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego).

Rolnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis, musi dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat go poprzedzających, otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułów. Informacje te są niezwykle istotne, ponieważ służą prawidłowemu ustalaniu wysokości pomocy możliwej do przyznania w danym momencie. Brak przekazania rzetelnej informacji w tym zakresie może prowadzić do przekroczenia wysokości pomocy ponad określony limit, a w takim przypadku wiąże się to z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy. Jak zatem uniknąć takiej sytuacji? Otóż, każda instytucja, która przyznaje wsparcie w formule de minimis, ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o udzielonej pomocy i przekazania go beneficjentowi. W dokumencie tym zawarte są informacje niezbędne do obliczenia dostępnego dla rolnika limitu środków. W przypadku braku takiego zaświadczenia, np. w wyniku zagubienia, lub w przypadku, gdy rolnik nie jest pewien czy uzyskana pomoc była pomocą de minimis, osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia realizowanego w formule de minimis mogą zgłaszać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania informacji o pomocy otrzymanej od ARiMR w ostatnim czasie. Zapytania do Centrali ARiMR można przesłać pocztą lub drogą mailową.

Profi okładka

Magazyn Profi

Zobacz o czym piszemy w najnowszym wydaniu

Sprawdź

Zobacz także

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody