r e k l a m a

Partner serwisu

Zakupy ON: rolnik nie potrzebuje hasła, loginu i numeru w PUESC

Zakupy ON: rolnik nie potrzebuje hasła, loginu i numeru w PUESC

Czy przewóz ON do rolnika jako podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w statusie rolnika ryczałtowego i rolnika czynnego podatnika podatku VAT – podlegają zgłoszeniu?

 
Od 1 sierpnia br. wchodzą w życie przepisy dotyczące dostarczania ON do tzw. podmiotów odbierających. Otrzymujemy informacje od rolników, że dostawcy hurtowi ON już odmawiają lub zapowiadają  odmowę dostaw paliwa do gospodarstwa, które nie posiadają specjalnego numeru zawierającego 17 znaków.

Zdaniem Romana Włodarza, naszego redakcyjnego eksperta, jeśli rolnik prowadzi wyłącznie produkcję rolną, niezależnie od statusu podatnika VAT, nie jest uznawany jako podmiot odbierający i nie musi rejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Nie ma też obowiązku posługiwania się przy odbiorze loginem, hasłem i unikatowym 17 znakowym numerem.
 
Przypomnijmy, że w 2018 roku, w odstępie kilkudziesięciu dni, w związku ze zmianą Ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zostały wydane 2 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń przewozu towarów.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie zawarte jest w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 1487. W paragrafie 5 ww. rozporządzenia rozszerzono zapisy o uwierzytelnieniu zarejestrowanego użytkownika PUESC w celu przesyłania, uzupełnienia lub aktualizacji zgłoszenia, poprzez podanie 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

r e k l a m a

W związku z tym, że rolnicy są podmiotem odbierającym, dotyczyłoby to uzupełniania zgłoszenia o informację o odbiorze towaru. Przepisy te w zakresie przesyłania lub aktualizacji zgłoszenia weszły w życie 1 maja 2019 roku, natomiast przepisy w zakresie informacji o odbiorze towaru (paliwa) wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r.
Rolnicy są zaniepokojeni, czy teraz będą musieli rejestrować się jako „podmiot odbierający” ze wszystkimi konsekwencjami. Zapytaliśmy zatem przez infolinię Krajową Administrację Skarbową (pytanie 2.13 na platformie KAS) w następujący sposób:

Czy przewóz towaru do rolnika (podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w statusie rolnika ryczałtowego i rolnika czynnego podatnika podatku VAT) podlega zgłoszeniu?

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że ww. opinia w dalszym ciągu obowiązuje: „(…) rolnika niewpisanego do ewidencji CEIDG, który prowadzi działalność rolniczą nie można uznać za podmiot objęty ustawowymi obowiązkami, a przewóz towaru do takiej osoby nie podlega zgłoszeniu.” 

Dlatego jeśli rolnik prowadzi wyłącznie produkcję rolną, niezależnie od statusu podatnika VAT, nie jest uznawany jako podmiot odbierający i nie musi rejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Nie ma też obowiązku posługiwania się przy odbiorze loginem, hasłem i unikatowym 17 znakowym numerem.
 
Roman Włodarz, opr. pł

Zobacz także

Kręci Cię technika, a nie masz jeszcze

Profi?

Bezpłatny egzemplarz
Okładka Profi

Zobacz także