r e k l a m a

Partner serwisu

Dziesięć lat Wielton Agro

Dziesięć lat Wielton Agro

Jubileusz dziesięciolecia istnienia Wielton Agro był okazją do krótkiego podsumowania wyników i wyróżnienia najlepszych dealerów.

Wieczorową galę otworzyli Dariusz Porzuczek, dyrektor handlowy Wielton Agro i Marisz Golec, prezes grupy Wielton.
Podkreślił on rosnące znaczenie produktów dla rolnictwa w obrębie prowadzonej przez niego firmy.
Porzuczek przedstawił strukturę sprzedaży jego działu, która stopniowo się zwiększa.
W 2017 r. w sprzedaży przeważały przyczepy do bel i obrotnice (po 37%), podczas gdy w 2018 r. przyczepy do bel stanowiły już 40%. Przyczepy skorupowe stanowią 12-15% sprzedaży.
Na rynku krajowym sprzedaż bazuje na obrotnicach (2/3 ogólnej ilości), podczas gdy zagraniczni klienci wybierają w 54% przyczepy do bel.

r e k l a m aNa tle wyników rejestracyjnych przyczep rolniczych w Polsce, Wielton Agro dopiero zdobywa swą pozycję. Ma 7-8% rynku, podczas gdy połowa sprzedaży krajowej należy tylko do Pronaru. W minionym roku zarejestrowano 5021 przyczep, o 318 więcej niż w 2017 r. Na pierwszym miejscu w zakresie rejestracji jest Pronar z 2338 przyczepami, dalej Metal-Fach (539 szt.), Metal-Tech (400), Wielton (397) i Zasław (263).
W strukturze wielkościowej przyczep dostarczanych na rynek w kraju w 2018 r. dominowały te o pojemności 12-17 ton (33%). Na drugim miejscu były przyczepy 7-10 tonowe (21%), 5-7 tonowe na trzecim (18%) i 10-12 tonowe na kolejnym (17%). Najwięcej dużych przyczep kupuje się na zachodzie naszego kraju, najmniejsze sprzedawane są w Małopolsce, Świętokrzyskiem i Lubelskiem.
Wielton Agro sprzedał w minionym roku najwięcej przyczep PRS-2/W12, bo 74 sztuki.


Będzie zespół!

Zobacz także

Jak zaznaczył Dariusz Porzuczek, Wielton Agro tworzy trzyosobowy Zespół Badań i Rozwoju – pod kierownictwem Mariusz Kuźbińskiego. Wraz z nim pracować będzie konstruktor i technolog. Zespół odpowiadać będzie za optymalizację produkcji przyczep, utrzymanie kosztów produkcji i surowca w ryzach, poprawę jakości i rozwój nowych produktów.

Sergiusz Mitek zaznaczył, że Wielton Agro skupia się na gradacja sieci dealerskiej w Polsce, wsparciu technicznym i nowych wskaźnikach dla działu gwarancji – naprawy mają być wykonane do 14 dni.
Będzie możliwość nabycia części zamiennych w serwisach. W Wieluniu pozostanie główne centrum kompetencyjne i serwisowe, ale wszelkie prostsze naprawy będą wykonywane u innych partnerów serwisowych. 

Na spotkaniu wyróżniono następujących dealerów: AgroAs, Agro-Efekt, Agro-Eko, Agrohandel, Agroma Olsztyn, Agromarket, Agroskład, Agrotechnik Trafiły, Chemirol, Gravit, Kunert Poladowo, Firma Małolepszy, Rol-Brat, Rolmech, Rol-Serwis, Techpom, Savona, Wia-lan, Firma Zawadzka oraz m.in. firmę Promodis

Kręci Cię technika, a nie masz jeszcze

Profi?

Bezpłatny egzemplarz
Okładka Profi

Zobacz także